Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

  • Grondstoffen: een vloek of een zegen?
  • Biobrandstoffen een bedreiging voor voedselzekerheid en landrechten
  • Ontwikkelingslanden lopen 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen
  • Klimaatakkoord is van groot belang voor ontwikkelingslanden
  • Grondstoffen: een vloek of een zegen?
  • Biobrandstoffen een bedreiging voor voedselzekerheid en landrechten
  • Ontwikkelingslanden lopen 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen
  • Klimaatakkoord is van groot belang voor ontwikkelingslanden

Twitter

Nieuws

Afname van politieke aandacht voor mondiale rechtvaardigheid baart zorgen
De jaarlijkse ‘Fair Politician of the Year’ Award ging dit jaar naar PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar. Met 35 punten verschil liet hij de nummer twee – partijgenoot Jan Vos –ver achter zich. Oppositiepartijen als GroenLinks en ChristenUnie, die zich traditiegetrouw hard maken voor mondiale rechtvaardigheid, waren in geen velden of wegen te bekennen. Zorgelijk, volgens Fair Politics. Waar is de politieke aandacht voor internationale samenwerking in een periode waarin het belang van internationale samenwerking alleen maar toeneemt? Fair Politics schreef een opiniestuk op Vice Versa, het journalistieke platform over mondiale samenwerking. - 08-07-2016

Roelof van Laar eerlijkste politicus 2015-2016
Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) heeft de ‘Fair Politician of the Year’ Award 2015-2016 gewonnen. Het is voor het eerst dat een Tweede Kamerlid van een regeringspartij zich het meest van alle 150 Kamerleden heeft ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. In het Europees Parlement ging de ‘Fair Politician of the Year’ Award naar de Spaanse Europarlementariër Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). - 01-07-2016

EU bereikt akkoord over conflictmineralen
De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben op 16 juni 2016 gezamenlijk een akkoord bereikt over conflictmineralen. Door dit akkoord worden bedrijven verplicht om te controleren of hun inkoop van mineralen indirect conflicten financiert. Naar verwachting worden de nieuwe, bindende regels binnen enkele maanden van kracht. - 29-06-2016