Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Country Studies

Twitter

Country Studies

Ieder jaar voert Fair Politics in een ontwikkelingsland een impact studie uit, om te kijken wat de gevolgen zijn van Europees beleid in dat betreffende land.

Zo ging Fair Politics in 2010 naar Ghana, om de impact te zien wat de impact was van de vrijhandelsakkoorden die de EU afsloot met o.a. Ghana, van het Europese migratie beleid en het houtbeleid. Lees hier meer.

Eind 2011 onderzocht Fair Politics de gevolgen van het Europese raw materials beleid op de Rwandese mining sector. Lees hier de uitkomsten van het onderzoek in Rwanda.

In 2012 is een medewerker afgereisd naar Tanzania om de gevolgen van het Renewable Energy beleid van de EU in kaart te brengen voor dit land. Hier is meer informatie te vinden.

Glopolis, een Fair Politics partnerorganisatie uit Tsjechië, voerde in 2012 ook een impact studie uit, in Ethiopië. Zij onderzochten de gevolgen van Europees beleid op voedselzekerheid. Lees de studie hier.

In 2015 doet Fair Politicsonderzoek naar de effecten van het Nederlandse en Europese arbeidsmigratiebeleid in Kaapverdië. Volg hier de weblog van onze onderzoeker Linde Kee van Stokkum.