Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Country Studies

Twitter

Kijken

Voor de presentatie van onze impact studie over biobrandstoffen hebben we Yefred Myenzi, directeur van Haki Ardhi, een Tanzaniaanse landrechtenorganisatie, uitgenodigd om in gesprek te gaan met verschillende Kamerleden. In dit filmpje vertelt hij over zijn ervaringen en zijn visie op het Europese biobrandstoffenbeleid en de gevolgen ervan in Tanzania.