Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nieuws

Twitter

Nieuws

FairKiezingswijzer: PvdA en GroenLinks tonen ambitie voor een eerlijke wereld
De verkiezingsprogramma’s van de PvdA en GroenLinks zetten de toon om beleid eerlijker en rechtvaardiger te maken door de belangen van ontwikkelingslanden ook mee te wegen. Dat heeft de Foundation Max van der Stoel (FMS) vanmiddag (9 februari) bekend gemaakt in Nieuwspoort. De verkiezingsprogramma’s van VVD en PVV hebben geen boodschap aan de mondiale verantwoordelijkheid van Nederland en zijn daarmee schadelijk voor ontwikkelingslanden. - 08-02-2017

Vragen SP over ontwikkelingslanden in de strijd tegen belastingontwijking
Op 7 december 2016 ontving de staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes (VVD), schriftelijke vragen over de internationale aanpak van belastingontwijking door multinationals. De SP vroeg in het bijzonder naar de rol en vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in het realiseren van een nieuw instrument tegen belastingontwijking. - 03-02-2017

Ploumen zet eerste stap voor SDG-toets
Afgelopen woensdag 25 januari debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst over de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze doelen zijn mondiale afspraken om voor 2030 kwesties als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering uit te bannen. Een treffend één-tweetje tussen Roelof van Laar (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) leidde ertoe dat minister Ploumen een brief toezegde over de verkenning van de mogelijkheden voor de invoering van een SDG-toets.  - 01-02-2017

Thieme wil aanpak van Braziliaanse koffieteelt
Tweede Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) stelde op 15 december 2016 schriftelijk vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over ‘mensonterende omstandigheden bij de teelt van koffie in Brazilië’. Thieme wilde o.a. weten wat de Minister gaat doen om te voorkomen dat Nederlandse consumenten ongewild bijdragen aan het in stand houden van slechte arbeidspraktijken in de koffieteelt. - 09-01-2017

Lage scores verzekeraars op toegang tot medicijnen
Naar aanleiding van de lage scores van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen in de Eerlijke Geldwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer op het gebied van gezondheid, stelden op 25 november 2016 drie leden van de SP-fractie, Sharon Gesthuizen, Arnold Merkies en Eric Smaling, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën schriftelijke vragen. De Kamerleden wilde opheldering over de mate waarin Nederlandse verzekeraars zich inzetten voor toegang tot medicijnen van mensen in ontwikkelingslanden. - 12-12-2016

Uitnodiging voor uitreiking Meest Faire Fractie 2012-2016 & Lancering FairKiezingswijzer
- 07-12-2016

Na TTIP en CETA nu tijd voor TiSA
Tweede Kamerleden Jasper van Dijk en Arnold Merkies (beiden SP) stelden op 29 november 2016 vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën over de gevolgen van het handelsverdrag voor de dienstensector (TiSA) voor ontwikkelingslanden. Over dit ´Trade in Services Agreement´ wordt al sinds 2013 onderhandeld tussen de EU, VS en 21 andere landen. Het beoogt een wereldwijde liberalisering van de dienstensector, waaronder ook de banken- en transportsector. Het verdrag heeft, net als TTIP en CETA, mogelijk grote gevolgen voor internationale vrijhandel en arbeidsomstandigheden. - 06-12-2016

Nog steeds slechte werkomstandigheden op Indiase theeplantages
Naar aanleiding van het rapport ‘Certified Unilever Tea – a cup half empty’ van de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) minister Ploumen op 11 oktober 2016 schriftelijk bevraagd over misstanden op Indiase theeplantages. Hij ging hierbij in op de slechte werkomstandigheden, zoals het niet uitbetalen van een leefbaar loon en onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij het werken met pesticiden. - 23-11-2016

“Ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam”
Het citaat hierboven is niet, zoals je misschien verwacht afkomstig van een actiegroep tegen belastingontwijking, maar komt van de gemeente Amsterdam, de thuisbasis van de Nederlandse brievenbusfirma’s. Op 7 oktober 2016 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met een voorstel van de PvdA, GroenLinks, PvdD en SP om zich uit te spreken tegen belastingontwijking via brievenbusfirma’s in Amsterdam. - 18-11-2016

Begrotingsbehandeling 2016: effectiviteit en noodhulp
Vol verwachting volgde Fair Politics de begrotingsbehandeling van de commissie ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ die plaatsvond in de avonden van 9 en 10 november. Conclusie? De inbreng van de politieke partijen in het eerste termijn zijn gekoppeld aan interessante moties tijdens het tweede termijn en er was specifieke aandacht voor de VN Werelddoelen, kinderarbeid en de lager uitvallende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers. Bijzonder is de aangenomen motie om het Nederlandse ontwikkelingsbudget voor de komende jaren weer te laten groeien naar 0.7% van het BNP. - 16-11-2016

Fair Politics op de Afrikadag
Wat was het een mooie, inspirerende en interessante dag, die Afrikadag afgelopen zaterdag 5 november in het KIT. Met de meer dan 40 workshops, was er voor ieder wat wils. Er waren verschillende politici aanwezig, mensen van de Afrikaanse diaspora, studenten, ondernemers, auteurs, kunstenaars en meer. Bezoekers van de Fair Politics/FMS stand, te vinden op de bruisende infomarkt, kregen de mogelijkheid om te laten zien hoe zij de omvangrijke bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking van de laatste jaren zouden inzetten. Daar kwamen hele inspirerende ideeën uit!  - 14-11-2016

Wapen exportbeleid Nederland: weinig toekomstbestendig
In de late uurtjes van dinsdag 25 oktober vond het Algemeen Overleg over het Nederlandse wapenexportbeleid van 2015 plaats. De focus van het debat lag op de mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij het leveren van wapens in de Jemenitische burgeroorlog en daaraan gekoppeld  het Nederlands wapenexportbeleid.  - 11-11-2016

Van Laar ziet graag meer samenwerking tussen ministeries
Het Wetgevingsoverleg voor de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, dat plaatsvond op 7 november, was goed bezocht door de verschillende fracties. Onder andere de begrotingsrapporteurs Van Veldhoven (D66) en Smaling (SP) reageerden op de begroting en Van Laar had een constructieve bijdrage door de pleiten voor meer samenwerking tussen ministeries voor het bereiken van coherent beleid. - 10-11-2016

RAPPORT 'UITGEKLEED-AANGEKLEED' ROEPT VRAGEN OP BIJ PVDA, CU EN GL
Tweemaal zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoeksrapport ‘Uitgekleed-Aangekleed: Nederlandse merken, hoge werkdruk en lage lonen in Indiase kledingfabrieken’ van de Schone kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep. Op 3 oktober 2016 stuurde Roelof van Laar (PvdA) schriftelijke vragen over het onderzoeksrapport aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als aanvulling dienden ook Joel Voordewind (ChristenUnie) en Rik Grashoff (GroenLinks) vragen in. - 09-11-2016

EN HET TWEEDE CONVENANT GAAT NAAR…  DE BANKENSECTOR
Na de ondertekening van het allereerste convenant (textiel) op 7 juli 2016, was afgelopen  28 oktober het moment voor de bankensector. Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Dijsselbloem (Financiën) ondertekenden het convenant Bancaire Sector. Het convenant bevat afspraken over het aanpakken en voorkomen van mensenrechtenschendingen bij investeringen van banken en hun zakelijke partners. - 08-11-2016

'Ready for Change' lunchmeeting: ‘Dit is groter dan CETA en TTIP’
In een goed gevuld Huis van Europa vond donderdag 3 november een lunchmeeting plaats over de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking. De opvolger van het Cotonou-verdrag -en daarmee de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen- stond centraal. Zoals al snel bleek, was het voor veel deelnemers een eerste kennismaking met het verdrag. Precies daarom organiseerde 'Ready for Change'  deze bijeenkomst: om het aanwezige maatschappelijk middenveld te laten inspireren zich te mengen in de onderhandelingen die de komende jaren losbarsten.  - 07-11-2016

De toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking begint nu!
De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 loopt dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag? Dat staat centraal in de nieuwe ‘Ready for Change’ publicatie ‘Beyond Cotonou: European Development Cooperation after 2020, A Perspective for CSOs', die donderdag 3 november gepresenteerd is in het Huis van Europa in Den Haag. - 03-11-2016

Nieuwe belastingverdragen met Kenia en Zambia
De bestaande belastingverdragen tussen Nederland en 23 ontwikkelingslanden zouden ontwikkelingslanden benadelen en belastingontwijking in de hand spelen. Daarom is minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezig met het vernieuwen van de 23 belastingverdragen. De nieuwe verdragen moeten landen in staat stellen zelf belasting te heffen en die middelen op een transparante manier om te zetten in publieke diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. De PvdA, SP en GroenLinks bevroegen de Minister over de verdragen met Kenia en Zambia. - 01-11-2016

SP wil opheldering over Chinese brievenbusfirma
Het nieuwsbericht ‘Nederland faciliteert omstreden bouwproject in Nicaragua’ van 17 augustus 2016 vormde de basis voor de schriftelijke vragen die Tweede Kamerleden Arnold Merkies en Eric Smaling (beiden SP) stelden aan de staatssecretaris van Financiën (Jeroen Dijsselbloem) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Lilianne Ploumen). Beide Kamerleden zijn er bezorgd over dat Nederland via haar fiscaal gunstige klimaat een bedrijf financiert dat bij de bouw van dit kanaal mensenrechten schendt. - 20-10-2016

Giftige brandstoffen vanuit Nederland naar Afrika
Op 22 september 2016 stuurde Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek van de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Sharon Dijksma) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Lilianne Ploumen) over het bericht van de NOS dat internationale brandstofbedrijven op grote schaal giftige brandstoffen via Nederlandse havens naar Afrika exporteren. - 19-10-2016