Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nieuws

Twitter

Archief 2009

SP, GL, PvdA en CU spreken kabinet aan op vrijblijvendheid MVO
Tijden het Algemeen Overleg over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben de kamerleden Kalma (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Gesthuizen (SP) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) staatssecretaris Heemskerk en minister Koenders aangesproken op de vrijblijvendheid van het huidige MVO beleid. - 22-12-2009

08-10-2009 SP stelt vragen over kinderarbeid in AO
Tijdens het Algemeen Overleg Buitenlands Beleid en Handelspolitiek, heeft Irrgang (SP) gevraagd hoe het met het initiatief staat van minister Verhagen om alle producten te weren die zijn gemaakt met behulp van kinderarbeid. Het initiatief zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. - 22-12-2009

02-11-2009 CU over kinderarbeid in begrotingsbehandeling BZ
Tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken heeft Voordewind (ChristenUnie) de bezuinigingen op het gebeid van de bestrijding van kinderarbeid aan de kaart gesteld. - 22-12-2009

SP, PvdA, GL en SGP stellen vragen over exportkredietschulden
Tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken hebben Irrgang (SP), Waalkens (PvdA), Vendrik (GroenLinks) en van der Staaij (SGP) benadrukt dat zij bedenkingen hebben bij de kwijtschelding van exportkredietschulden. - 22-12-2009

Minister Verburg stemt tegen EU verordening
De Europese landbouwministers hebben 15 december afgesproken om illegaal gekapt hout te weren van de Europese markt. - 22-12-2009

10-12-2009 Kees Vendrik (GroenLinks) uitgeroepen tot Fair Politician of the Year
Het Fair Politics team heeft vandaag in de Tweede Kamer de Fair Politician of the Year Award uitgereikt aan Kees Vendrik. Vendrik liet met zijn inzet voor onder andere eerlijke doorvoer van medicijnen, een eerlijk belastingstelsel en MVO de andere kamerleden ver achter zich. Ook werden er bedankjes uitgedeeld aan Neppérus (VVD) en Thieme (PvdD). - 10-12-2009

SP fractie stelt vragen over klimaatadaptatie ontwikkelingslanden
De SP fractie heeft het kabinet gevraagd of de Europese Raad tijdens haar laatste bijeenkomst de belofte zal nakomen om concrete bedragen te noemen die zij wil bijdragen aan de financiering van klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden. - 03-12-2009

GroenLinks stelt vragen over MVO
Tweede Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld over een code maatschappelijk verantwoord ondernemen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. - 03-12-2009

Fair Financial System
November 2009                                                                     klik hier voor pdf versie - 26-11-2009

Algemeen: Beleidscoherentie voor ontwikkeling
Hier wordt al het Fair Politics-nieuws vermeld waarvoor Tweede Kamerleden gewaardeerd worden omdat het leidt tot eerlijker beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden, maar dat niet toe te schrijven valt aan een specifiek Fair Politics-onderwerp. - 26-11-2009

Minister en Staatssecretaris beantwoorden Kamervragen over belastingontwijking in Zambia
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Staatssecretaris Weekers (Financiën) hebben de vragen van de Kamerleden Van Dijk en Merkies (beiden SP) over belastingontwijking door Nederlandse bedrijven in Zambia beantwoord. - 20-11-2009

GL dient motie over belastingontduiking
Kamerlid Vendrik van GroenLinks heeft tijdens de Begrotingsbehandeling van Ontwikkelingssamenwerking een motie ingediend, waarin hij de regering vraagt om het Nederlandse belastingsysteem voor multinationale ondernemingen door te lichten op belastingontduiking -en ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden.   - 20-11-2009

SP, GL en CDA dienen motie in over Nederland belastingparadijs
Merkies (SP) en Klaver (GL) dienden een motie in met betrekking tot de transparantie van betaalde belastingen. Op dit moment hoeven bedrijven niet aan te geven hoeveel belastingen zij afdragen aan het land waarin zij actief zijn. Hierdoor is het moeilijk om te onderzoeken hoeveel belastinggeld ontwikkelingslanden binnenkrijgen of mislopen. De SP en GroenLinks verzoeken in hun motie om country-by-country reporting waarbij bedrijven dit wel moeten melden. De partijen vragen tevens om doorvoering hiervan op Europees niveau. Deze motie werd, met uitzondering van de PVV, gesteund door alle partijen. - 20-11-2009

Weekers beantwoordt vragen van SP over "The Tax Free Tour"
Staatssecretaris Frans Weekers geeft antwoord op de vragen van Kamerlid Arnold Merkies (SP) over de Tegenlicht uitzending ‘The Tax Free Tour’. Merkies vraagt of de bedragen die in de uitzending genoemd worden bevestigd kunnen worden en of de eerdere uitspraken van de staatssecretaris betekenen dat hij een voorstander van het inhouden van bronheffingen is. - 20-11-2009

EVS pleit voor eindbestemmingsverklaring wapens
Op 19 november heeft in Rotterdam het 21ste NIDV-symposium plaats gevonden waar de Nederlandse defensie-industrie haar paradepaardjes heeft tentoonstelt. Ruim 200 bedrijven waren daar aanwezig zijn en ook de staatssecretaris van Defensie heeft een toespraak gehouden. Internationaal gezien staat Nederland al jaren in de top 10 van grootste wapenleveranciers wereldwijd. - 20-11-2009

GroenLinks dient moties belastingen in
Tijdens het VAO over belastingen van 4 april diende Jesse Klaver (GL) drie moties in. Twee daarvan gingen over Nederland als belastingparadijs en de laatste over tax ruling. - 20-11-2009

Minister beantwoordt vragen over belastingontduiking door microkredietfondsen
Minister Ploumen geeft antwoord op de schriftelijke vragen van Kamerlid Marit Maij (PvdA) over het bericht dat microkredietfondsen belasting ontwijken. Maij wil weten of deze berichten kloppen en of Nederland hier een rol in speelt. - 20-11-2009

GL stelt vragen aan Ploumen en Weekers over ‘treaty shopping’.
De Kamerleden Bram van Ojik en Jesse Klaver (beide GL) stellen vragen aan minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en aan staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) over ‘treaty shopping’ door multinationals. - 20-11-2009

Debat over de Agenda van de Europese Top
In het debat over de agenda van de Europese top was het thema ‘belastingen’ een veelbesproken onderwerp. Na kritische vragen aan Minister President Mark Rutte en aan Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers werden er door verschillende partijen moties ingediend. - 20-11-2009

Weekers en Opstelten beantwoorden vragen van GL en SP over country-by-country reporting
Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) en minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) beantwoordden de schriftelijke vragen van kamerleden Arnold Merkies (SP) en Jesse Klaver (GL) over het Franse voorstel om transparantieverplichtingen op te leggen aan alle Europese bedrijven die internationaal actief zijn. - 20-11-2009

GL stelt vragen aan minister over belastingontduiking door multinationals
De Kamerleden Bram van Ojik en Jesse Klaver (beiden GL) stellen minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vragen over belastingontduiking door multinationals via de ‘brievenbusmaatschappij’ in Nederland. - 20-11-2009

GL en SP dienen motie belastingverdragen in
Tijdens het WGO over ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel dienden de Kamerleden Bram van Ojik (GL) en Jasper van Dijk (SP) een motie in over belastingverdragen. - 20-11-2009

Staatssecretaris Weekers stuurt brief over opzegging belastingverdrag door Mongolië
In een brief aan de Kamer zet Staatssecretaris Weekers van Financiën uiteen hoe het heeft kunnen gebeuren dat Mongolië het belastingverdrag met Nederland heeft verbroken. - 20-11-2009

GroenLinks schrijft actieplan tegen belastingontwijking
GroenLinks heeft een actieplan geschreven dat belastingontwijking door multinationals moet tegengaan. Zij presenteren maatregelen voor zowel Nederland als de EU en vragen het kabinet deze over te nemen. - 20-11-2009

GL stelt vragen aan Weekers over belastingverdrag met China
De Tweede Kamerleden Jesse Klaver en Bram van Ojik (beiden GL) stellen de staatssecretaris van Financiën Frans Weekers vragen over het nieuwe belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met China. - 20-11-2009

Staatssecretaris Weekers beantwoordt vragen over ‘belastingparadijzerij’
Staatssecretaris Weekers heeft antwoord gegeven op de vragen van Kamerlid Merkies (SP) over ‘belastingparadijzerij’. De vragen van Merkies gaan in op het gebruik van de term belastingparadijs, de precieze betekenis van het woord en de kenmerken van een belastingparadijs. Daarnaast wilde Merkies weten hoe Weekers de verwerping van de kwalificatie ‘belastingparadijs’ ten uitvoer gaat brengen. De verwerping van deze kwalificatie werd na een motie van de PVV door de meerderheid ondersteund. - 20-11-2009

Klimaat
Ontwikkelingslanden ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering die hoofdzakelijk veroorzaakt worden door de geïndustrialiseerde landen. En dat terwijl zij de minste capaciteit hebben om met deze gevolgen om te gaan. - 16-11-2009

02-11-2009 Heemskerk spreekt zich sterk uit voor MVO
Tijdens een symposium in Haarlem over duurzame handel op 1 november jl. heeft staatsecretaris Heemskerk zich sterk uitgesproken tegen Nederlandse bedrijven die te weinig na gaan of producten van buitenlandse toeleveranciers het resultaat zijn van kinderarbeid of andere overtredingen van internationale mensenrechten-, arbeids-, of milieunormen. - 12-11-2009

Oxfam en HAI publiceren rapport over medicijnenbeleid EU
Op 19 oktober hebben Oxfam International en Health Action International (HAI) een kritisch rapport gepubliceerd over het medicijnenbeleid van de EU. Het rapport, met de titel "Trading Away Access to Medicines", concludeert dat de EU de belangen van de farmaceutische industrie boven die van  mensen in ontwikkelingslanden stelt. - 27-10-2009

Import van illegaal hout nog altijd niet aan banden
                                                                                            klik hier voor pdf versie - 26-10-2009

Verlenen van militaire exportkredieten strijdig met ontwikkelingssamenwerking
December 2006                                                                      klik hier voor pdf versie - 26-10-2009

Migratie en ontwikkeling: Triple-win of Nederlands belang?
December 2008                                                                     klik hier voor pdf versie - 26-10-2009

Fair Taxes
Jaarlijks lopen ontwikkelingslanden tot wel €107 miljard mis door belastingontwijking. Geld dat hard nodig is voor zorg, onderwijs en infrastructuur. Het Nederlandse belastingstelsel speelt een belangrijke rol in de belastingontwijking van (hoofdzakelijk) multinationale ondernemingen. - 26-10-2009

Kinderarbeid de wereld uit
Het kabinet zegt de strijd tegen kinderarbeid hoog in het vaandel te hebben, maar het Nederlands beleid ten aanzien van kinderarbeid is niet voldoende actief en effectief. - 26-10-2009

Wapendoorvoer
Januari 2007                                                                          klik hier voor pdf versie - 26-10-2009

TRIPs en Medicijnen: Kiezen tussen patiënten en patenten
Maart 2007                                                                            klik hier voor pdf versie - 26-10-2009

01-10-2009 SP en ChristenUnie stellen vragen over kinderarbeid
De kamerleden Ortega-Martijn, Voordewind (beiden ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld naar aanleiding van het voorstel van de campagne Stop Kinderarbeid om een lijst te publiceren van buitenlandse producten die met kinderarbeid worden geproduceerd. - 15-10-2009

Nieuw UNDP rapport over migratie gepresenteerd
Op dinsdag 6 oktober heeft UNDP haar nieuwste Human Development Rapport, met als onderwerp migratie, in Den Haag gepresenteerd. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat migratie voor zowel de migrant, de achterblijver, als voor zijn of haar nieuwe omgeving een zegen kan zijn. Zaak is dan wel dat migratie binnen en tussen landen goed wordt geregeld. - 13-10-2009

Minister Verhagen dringt aan op Internationaal Wapenhandelverdrag
Minister Verhagen heeft er bij de Verenigde Naties op aangedrongen om snel een internationaal wapenhandelverdrag te realiseren. - 12-10-2009

Kosten klimaatverandering voor ontwikkelingslanden lopen hoog op
Uit de onlangs gepubliceerde Wereldbank studie ‘The Economics of adaptation to Climate Change’ blijkt dat de adaptatiekosten van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden kunnen oplopen tot 80 miljard euro per jaar. - 06-10-2009

Kalma (PvdA) zet zich in voor MVO
In het algemeen overleg 'Corporate governance' heeft Paul Kalma (PvdA) minister Bos aangesproken op het vrijblijvende MVO beleid van Nederland. - 06-10-2009

Irrgang (SP) stelt vragen over Burundese koffiesector
De heer Irrgang (SP) heeft minister Koenders om opheldering gevraagd over de rol van de Wereldbank bij de privatisering van de Burundese koffiesector. - 05-10-2009

10-12-2009 Kees Vendrik (GroenLinks) uitgeroepen tot Fair Politician of the Year
Het Fair Politics team heeft vandaag in de Tweede Kamer de Fair Politician of the Year Award uitgereikt aan Kees Vendrik. Vendrik liet met zijn inzet voor onder andere eerlijke doorvoer van medicijnen, een eerlijk belastingstelsel en MVO de andere kamerleden ver achter zich. Ook werden er bedankjes uitgedeeld aan Neppérus (VVD) en Thieme (PvdD). - 28-09-2009

Staatssecretaris Heemskerk beantwoordt vragen over doorvoer medicijnen
In het antwoord op de vragen van de heer Vendrik (GroenLinks) over medicijnen benadrukt staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken dat de doorvoer van generieke medicijnen naar ontwikkelingslanden niet onnodig gehinderd mag worden. Hij benadrukt wel dat de controles op namaakmedicijnen door moeten kunnen gaan, dus dat bemoeilijkt de zaak. Bovendien mogen de intellectuele eigendomsrechten niet geschonden worden volgens Heemskerk. - 22-09-2009

Neppérus (VVD) spreekt zorg uit over illegaal hout
In het AO over duurzame ontwikkeling heeft VVD kamerlid Neppérus haar zorg uitgesproken over de hoeveelheid hout dat illegaal wordt gekapt en illegaal Nederland binnen komt. - 22-09-2009

Irrgang kaart negatieve gevolgen exportkredietverzekeringen aan
De heer Irrgang (SP) heeft tijdens de bespreking van het wetsvoorstel wijziging kaderwet financiële verstrekkingen zijn zorg uitgesproken over de gevolgen van de exportkredietverzekeringen voor ontwikkelingslanden. - 22-09-2009

Biobrandstoffen
Het Europese biobrandstoffenbeleid heeft grote gevolgen voor ontwikkelingslanden, doordat het voedselprijzen opdrijft, landroof aanjaagt en bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. - 16-09-2009

PvdA en GroenLinks stellen vragen over MVO-beleid
De kamerleden Vos (PvdA) en Vendrik (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Frank Heemskerk, over hongerlonen aan werknemers in Azië door Nederlandse kledingconcerns. - 03-09-2009

Motie illegaal hout aangenomen
De Kamerleden Polderman (SP), Van Gent (GL) en Ouwehand (PvdD) hebben tijdens het Verlengd Algemeen Overleg van de Landbouw en Visserijraad op 15 januari een motie ingediend met betrekking tot illegaal hout. - 28-08-2009

Kabinet stuurt brief naar Kamer over gedragscode
Staatssecretaris Albayrak van Justitie heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd die onder andere ingaat op de ethische gedragscode met betrekking tot werving van medisch personeel uit ontwikkelingslanden. - 28-08-2009

PvdA en CDA stellen vragen over brain drain in AO
In een Algemeen Overleg over de nota migratie en ontwikkelings hebben Ferrier van het CDA en Gillard van de PvdA vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie Albayrak over onder andere het tegengaan van brain drain door dit kabinet. - 28-08-2009

CDA en SP stellen vragen aan Klink over gedragscode
CDA en SP stellen schriftelijk vragen aan de minister van Gezondheid Klink over het Groenboek van de Europese Commissie over gezondheidswerkers in Europa. - 25-08-2009

SP leden stellen vragen over werven Indiaas zorgpersoneel
SP leden Van Gerven, Leijten en Irrgang stellen vragen aan minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) over het inzetten van Indiase IC-verpleegkundigen. - 25-08-2009

CDA, SP en PvdA stellen in AO vragen over gedragscode
In een Algemeen Overleg over geneesmiddelen stellen CDA, SP en PvdA vragen aan minister Klink over de gedragscode die actieve werving van zorgpersoneel uit ontwikkelingslanden tegen moet gaan. - 25-08-2009

Minister Klink stuurt brief over brain drain aan Tweede Kamer
Minister Klink heeft in een brief over het Groenboek van de Europese Commissie over gezondheidswerkers in Europa aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet benadrukt dat het werven van zorgpersoneel van buiten de Europese Unie een sluitpost dient te zijn van het arbeidsmarktbeleid. - 25-08-2009

Motie SP over eerlijke ontwikkeling
SP Kamerlid Gesthuizen heeft een motie ingediend over eerlijke handel. - 21-08-2009

SP en CU stellen vragen MVO
Kamerleden Voordewind en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de schending van arbeidsrechten van werknemers in Azië door in Nederland actieve bedrijven. - 21-08-2009

CDA stelt vragen over onderschepping medicijnen
In het AO over de reorganisatie van de douane heeft de heer Pieper van het CDA vragen gesteld aan de Minister van Justitie Hirsch-Ballin en aan de staatssecretaris van Financiën De Jager. Hij vroeg het kabinet om een reactie op de lading geneesmiddelen die zijn tegengehouden door de Nederlandse douane, terwijl ze bestemd waren voor ontwikkelingslanden. - 21-08-2009

CU stelt vragen over banken en wapens
In aanvulling op de vragen van PvdA leden Kalma en Tang hebben ook de leden Ortega-Martijn en Cramer van de CU vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over investeringen van financiële instellingen in wapenproducenten en wapenexport. - 21-08-2009

14-07-2009 CU stelt vragen in AO over kinderarbeid
In het AO over de Mensenrechtenstrategie voor het Buitenlands Beleid met minister van Buitenlandse Zaken Verhagen, heeft de heer Voordewind van de CU vragen aan de minister gesteld over kinderarbeid. - 21-08-2009

Motie PvdD over eerlijke ontwikkeling
Eerste PvdD Kamerlid Thieme heeft een motie ingediend over eerlijke kansen voor ontwikkelingslanden. - 21-08-2009

Motie SP over Non-Trade Concerns
Eerste SP Kamerlid Van Gesthuizen heeft een motie ingediend over Non-Trade Concerns. - 21-08-2009

PvdA stelt vragen over banken en wapens
PvdA leden Kalma en Tang stellen vragen aan de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over investeringen van financiële instellingen in wapenproducenten en wapenexport. - 21-08-2009

GL en SP stellen vragen over lading generieke medicijnen
In het vragenuurtje hebben GroenLinks Kamerlid Vendrik en SP Kamerlid Irrgang, vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het onderscheppen van grote partijen medicijnen voor ontwikkelingslanden door de douane. - 21-08-2009

Kamerleden stellen vragen in debat over protectionisme
In een debat over protectionisme en steunmaatregelen van de G20 hebben leden van de SP, D66, Partij van de Dieren en GroenLinks vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over onder andere de afronding van de DOHA Ronde en de afschaffing van exportsubsidies. - 21-08-2009

GL vraagt aandacht voor ontwikkelingslanden in GLB
Kamerlid Dibi van GL heeft in een debat over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (de zogenaamde health check) aandacht gevraagd voor de positie van ontwikkelingslanden in deze herziening. Er moet echter wel veel veranderen aan dat Europese landbouwbeleid. - 21-08-2009

SP stelt vragen over banken en wapens
SP Kamerlid Van Velzen stelt vragen aan de minister van Financiën over investeringen van banken en pensioenfondsen in wapenproductie. - 21-08-2009

Kamerleden stellen vragen in AO over MVO
In het AO over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben de SP, PvdA, CU en GL vragen gesteld aan staatssecretaris Heemskerk over onder andere de vrijblijvendheid van MVO voor het bedrijfsleven. - 21-08-2009

Conflictdiamanten
Behalve van vrouwen, zijn diamanten ook de 'best friends' van grote groepen rebellen in Afrika. Zij financieren er hun oorlogen in bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo mee. Het enige middel tegen deze illegale diamanthandel is de afzet op de internationale markt onmogelijk maken. In 2000 is daarom het Kimberley Proces van start gegaan. Dat moet leiden tot een onafhankelijk certificeringsysteem. Stopzetting van de illegale exploitatie van grondstoffen is vanuit het oogpunt van conflictpreventie, duurzame ontwikkeling en het stimuleren van een goed ondernemersklimaat een belangrijke prioriteit voor Nederland. Nederland zou zich daarom hard moeten maken voor meer transparantie en onafhankelijke controle helpen bevorderen. Ook moeten Nederlandse bedrijven verplicht worden hun handelen in conflictgebieden te verantwoorden. - 20-08-2009

MVO en handelsmissies
De Nederlandse regering geeft in haar beleid hoge prioriteit aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In de praktijk wordt dat niet waargemaakt. De Nederlandse overheid gaat tijdens de handelsmissies naar ontwikkelingslanden voorbij aan haar doelstellingen op het terrein van MVO. - 20-08-2009

Kunstroof
Nederland ondersteunt in ontwikkelingslanden bewustwording en bescherming van cultureel erfgoed, maar is traag met de ratificatie van de belangrijkste verdragen om kunstroof tegen te gaan. Hierdoor heeft Justitie vooralsnog geen juridische instrumenten in handen om handel in geroofde kunst uit ontwikkelingslanden tegen te gaan. Illegale kunstschatten kunnen zo ongestraft de grens passeren. - 20-08-2009

Exportkredietverzekeringen
De mogelijkheid voor het Nederlandse bedrijfsleven om export naar ontwikkelingslanden te verzekeren bij de Nederlandse Staat gaat ten koste van armoedebestrijding en steekt ontwikkelingslanden verder in de schulden. - 20-08-2009

Solidariteitsdebat
Op 14 juni organiseert de Evert Vermeer Stichting in samenwerking met het Kosmopolis Institute van de Universiteit voor Humanistiek een middag waarin we teruggaan naar de basis en het hebben over een onderliggende waarde van ontwikkelingssamenwerking: internationale solidariteit. Waarom willen we solidair zijn? Wat zijn de grenzen van internationale solidariteit? - 18-08-2009

PvdA stelt kamervragen over MVO bij handelsmissie naar China
PvdA Kamerlid Kalma heeft aan staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken vragen gesteld over de aandacht voor MVO tijdens een handelsmissie naar China. - 18-08-2009

‘Follow the Money’: debat over de rol van de private sector.
Tijdens het debat ‘Follow the Money’ dat plaatsvond in het Koninklijk Instituut voor de Tropen werd de rol van de private sector in ontwikkeling onderzocht. Het werd maar weer eens duidelijk hoe moeilijk het is om hulp en handel te combineren. - 18-08-2009

02-07-2009 CU dient motie in over kinderarbeid
Kamerleden Voordewind en Cramer vragen om een reactie van de regering naar aanleiding van een op handen zijnde rapport van de Europese Commissie. Dit rapport zal een visie bevatten die uiteenzet hoe kinderarbeid kan worden verbannen en hoe duurzame productie kan worden gestimuleerd door middel van handels-, financiële en andere stimuleringsmaatregelen. - 18-08-2009

GL stelt vragen over onderschepping medicijnen
Tweede Kamerlid Vendrik (GroenLinks) heeft de staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken gevraagd opheldering te geven over het tegenhouden van medicijnen door de Nederlandse douane op grond van verdenking van schending van het patentrecht. - 18-08-2009

March 19th Africa in focus: Elections in Kenya and Land Grab in Tanzania
The Evert Vermeer Stichting and its lobby branch, Fair Politics, are organising a double bill event featuring panel discussions with experts and an international guest on both the Kenyan elections and land grab in Tanzania. Join us on the 19th of March in the Mozes and Aäron Kerk in Amsterdam. Email us at evs\[at\]evertvermeer.nl to secure a seat! - 18-08-2009