Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Achtergrond

Onderzoek:

Wil je meer weten over de rol van vrouwen en gender? Lees dan hier de Fair Politics gender case van 2013.

De Schone Kleren Campagne publiceerde in mei 2014 'Loon naar werken? Wat Kledingmerken doen (en laten) voor een leefbaar loon' naar kledingmerken en hun inzet om eerlijke lonen aan hun werknemers te geven. Check jouw favoriete merk en lees het rapport hier!

In de Coherentiemonitor 'Coherent Beleid voor Ontwikkeling - The Next Level' is ook een hoofdstuk te vinden over fair labour. Hier vind je de Coherentiemonitor. Fair Politics ontwikkelde de Coherentiemonitor in samenwerking met Partos en Woord en Daad.

In mei 2015 is door de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid het rapport Rock Bottom uitgegeven, waarin kinderarbeid in de granietgroeves in India centraal staat. Lees hier meer.

Beleid:

Voor meer achtergrond over het Nederlandse MVO-beleid kun je "Blik op MVO: tien trends en ontwikkelingen" lezen van MVO Nederland.