Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Nieuws

Thieme wil aanpak van Braziliaanse koffieteelt
Tweede Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) stelde op 15 december 2016 schriftelijk vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over ‘mensonterende omstandigheden bij de teelt van koffie in Brazilië’. Thieme wilde o.a. weten wat de Minister gaat doen om te voorkomen dat Nederlandse consumenten ongewild bijdragen aan het in stand houden van slechte arbeidspraktijken in de koffieteelt. - 09-01-2017

Nog steeds slechte werkomstandigheden op Indiase theeplantages
Naar aanleiding van het rapport ‘Certified Unilever Tea – a cup half empty’ van de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) minister Ploumen op 11 oktober 2016 schriftelijk bevraagd over misstanden op Indiase theeplantages. Hij ging hierbij in op de slechte werkomstandigheden, zoals het niet uitbetalen van een leefbaar loon en onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij het werken met pesticiden. - 23-11-2016

RAPPORT 'UITGEKLEED-AANGEKLEED' ROEPT VRAGEN OP BIJ PVDA, CU EN GL
Tweemaal zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoeksrapport ‘Uitgekleed-Aangekleed: Nederlandse merken, hoge werkdruk en lage lonen in Indiase kledingfabrieken’ van de Schone kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep. Op 3 oktober 2016 stuurde Roelof van Laar (PvdA) schriftelijke vragen over het onderzoeksrapport aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als aanvulling dienden ook Joel Voordewind (ChristenUnie) en Rik Grashoff (GroenLinks) vragen in. - 09-11-2016

EN HET TWEEDE CONVENANT GAAT NAAR…  DE BANKENSECTOR
Na de ondertekening van het allereerste convenant (textiel) op 7 juli 2016, was afgelopen  28 oktober het moment voor de bankensector. Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Dijsselbloem (Financiën) ondertekenden het convenant Bancaire Sector. Het convenant bevat afspraken over het aanpakken en voorkomen van mensenrechtenschendingen bij investeringen van banken en hun zakelijke partners. - 08-11-2016

SP wil opheldering over Chinese brievenbusfirma
Het nieuwsbericht ‘Nederland faciliteert omstreden bouwproject in Nicaragua’ van 17 augustus 2016 vormde de basis voor de schriftelijke vragen die Tweede Kamerleden Arnold Merkies en Eric Smaling (beiden SP) stelden aan de staatssecretaris van Financiën (Jeroen Dijsselbloem) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Lilianne Ploumen). Beide Kamerleden zijn er bezorgd over dat Nederland via haar fiscaal gunstige klimaat een bedrijf financiert dat bij de bouw van dit kanaal mensenrechten schendt. - 20-10-2016

Kamerleden strijden voor eerlijke arbeid
Het debat van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over textiel en conflictmineralen van 6 juli 2016 leidde tot veel moties in de verlenging van dit algemeen overleg (VAO). Aan de orde kwamen  textielproducten die in Nederland worden verkocht, maar die soms bijdragen aan slechte praktijken in de producerende ontwikkelingslanden,  de toetsing van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) – convenanten en werd er gesproken over conflictmineralen en kinderarbeid. - 10-10-2016

Van Laar wil maatschappelijk verantwoord bedrijfsleven-instrumentarium
Tijdens het debat over  de stand van zaken van het bedrijfsleveninstrumenterium in de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 23 juni 2016, pleitte Roelof van Laar (PvdA) voor een maatschappelijk verantwoord bedrijfsleveninstrumentarium. Van laar was namelijk bezorgd over schadelijke praktijken van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden. - 04-10-2016

Vos Vraagt om volledige due diligence in IMVO-convenanten
Op 22 juni 2016 kwamen de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de commissie van Economische Zaken bijeen om te debatteren over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Tijdens het debat pleitte Kamerlid Vos (PvdA) voor volledige due diligence in nieuwe convenanten. - 21-09-2016

Groen licht voor textiel -en kledingconvenant
Op 4 juli 2016 was het zover: het op 9 maart 2016 gepresenteerde Convenant Duurzame Kleding en Textiel werd door meer dan 60 kledingmerken ondertekend en kan nu daadwerkelijk van start. Bij de presentatie van het convenant was één van de voorwaarden voor het in werking treden hiervan dat minimaal 35 bedrijven, die samen ten minste 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen, het document voor juni 2016 moesten hebben ondertekend. Uiteindelijk werden dat er meer dan 60, met samen ongeveer 35% van de omzet in kleding en textiel in Nederland. Het gaat onder meer om Wehkamp, Zeeman, HEMA, Coolcat, MS Mode, America Today, Miss Etam, Steps, WE Fashion, G-Star en Claudia Sträter. Het duurt echter nog wel even voordat de Nederlandse consument eerlijk geproduceerde kleding bij de deelnemende winkelketens kan kopen. - 01-09-2016

Een nieuw fashion experiment in de Amsterdamse Kalverstraat
Eén week lang van 11 t/m 15 mei riepen Schone Kleren Campagne en Mama Cash een unieke pop-up store in het leven: The Mad Rush. In deze pop-up store in de Amsterdam Kalverstraat kon je zelf ervaren hoe jouw kleren worden gemaakt. Fair Politics wilde meer van weten en ging langs. - 02-06-2016

Kamer debatteert over economische missies en ontwikkeling
In het voorjaar van 2016 stond de Nederlandse hulp-en-handel-agenda volop in de belangstelling van de Tweede Kamer. Hoe kan handel bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd? Kamerleden van verschillende partijen spraken onder meer over handelsmissies, exportkredietverzekeringen en kinderarbeid. - 24-05-2016

‘Conflicten over land en ontslagen door Nederlandse ontwikkelingssubsidies’
Sharon Gesthuizen (SP) en Joël Voordewind (ChristenUnie) hebben kritische Kamervragen gesteld over het Nederlandse hulp-en-handelsbeleid. Zij deden dit naar aanleiding van de Zembla-aflevering ‘Hollandse Handel’ (23 maart 2016) over het beleid van minister Ploumen. De uitzending suggereert dat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid actief betrokken is bij belastingontwijking, afnemende werkgelegenheid en landrechtenproblematiek in Ethiopië. - 26-04-2016

Vragen over “wanbestuur” bij EU-handelsverdrag met Vietnam
De Europese Unie sluit een handelsverdrag met Vietnam, maar laat daarbij na rekening te houden met de mensenrechtensituatie in het land. Dat is de aanleiding voor Tweede Kamerleden Jan Vos en Michiel Servaes om aan minister Ploumen opheldering te vragen. De PvdA’ers willen ook weten wat Nederland als EU-voorzitter kan doen  om in de toekomst de impact van handelsverdragen op mensenrechten beter te analyseren. - 11-04-2016

Textielconvenant: “doorbraak”, maar ook effectief?
Het op 9 maart 2016 gepresenteerde textiel- en kledingconvenant is volgens velen “een grote stap vooruit”, “een mijlpaal” en “wereldwijd uniek”. In het convenant spreken de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven af om samen problemen als gevaarlijke arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling en onderbetaling in de textielsector aan te pakken. Minister Ploumen en bedrijven waren enthousiast over het akkoord, maar de Schone Kleren Campagne toonde zich kritisch. - 23-03-2016

Koffiesector verduurzaamt niet – Voordewind stelt vragen
De Nederlandse koffiesector ‘staat al twee jaar stil’ als het gaat om de verduurzaming van de productie, vindt Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie), en daarom vraagt hij minister Ploumen  actie te ondernemen. De minister vindt deze ontwikkeling ‘teleurstellend’ en roept koffiebedrijven op om haast te maken met nieuwe, ambitieuze doelstellingen. - 10-03-2016

Kamer overlegt over ‘Eerlijk Werk Wereldwijd’
Het is niet vaak dat de Tweede Kamer op maandagen debatteert. Een uitzondering op de regel was het overleg over de nota ‘Eerlijk Werk Wereldwijd’ van PvdA-Kamerleden Van Laar en Kerstens op 7 maart 2016. Ondanks het belangrijke thema, het tegengaan van uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden, waren slechts de twee regeringspartijen vertegenwoordigd. - 08-03-2016

Van Laar (PvdA) verzoekt minister om bedrijven aan te spreken op uitbuiting van vluchtelingen
Onderzoek van het Business & Human Rights Resource Centre wijst uit dat kledingbedrijven weinig actie ondernemen om de uitbuiting van Syrische vluchtelingen in Turkije tegen te gaan. Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) vraagt daarom minister Ploumen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderdeel te maken van de EU-afspraken met Turkije. - 10-02-2016

Verontrusting onder Kamerleden over kinderarbeid en onverantwoorde productieketens
Naar aanleiding van een verontrustend rapport van Amnesty International over misstanden in productieketens en kinderarbeid, vragen Van Laar (PvdA), Voordewind (CU), Gesthuizen (SP) en Van Veldhoven (D66) minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) welke acties zij gaat ondernemen om deze misstanden in productieketens en kinderarbeid te voorkomen. - 02-02-2016

Van Veldhoven uit zorgen over nalatigheid Shell in schoonmaken vervuilde Niger Delta
Uit een rapport van Amnesty International blijkt dat Shell onvolledige claims gedaan heeft met betrekking tot het schoonmaken van de olievervuiling in de Niger Delta. Van Veldhoven (D66) vraagt de Nederlandse regering hoe zij zich (kunnen) inzetten om Shell aan te spreken op dit onverantwoorde gedrag.   - 19-01-2016

SP en PvdA hameren op onverantwoorde leefomgeving Indonesië
Sharon Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA) en Vos (PvdA) bekritiseren de betrokkenheid van de Nederlandse financiële sector bij de bewust veroorzaakte bosbranden in Indonesië. In de Kamervragen stelt Gesthuizen de onverantwoorde productie van palmolie en nalatigheid in de ketenverantwoordelijkheid tot vernietiging van het regenwoud en de leefomgeving van mensen aan de kaak.  - 12-01-2016

Gebrekkige arbeidsomstandigheden in Qatar roept vragen op bij Kamerleden
Naar aanleiding van een bericht van Amnesty International bekritiseren Kamerleden Michiel Servaes (PvdA) en Tjeerd van Dekken (PvdA) de benarde arbeidsomstandigheden van arbeiders in Qatar. Zij vragen om opheldering van Minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over welke concrete acties er zijn ondernomen om deze arbeidsomstandigheden te verbeteren.  - 12-01-2016

Eerlijk werk voor duurzame ontwikkeling: Van Laar (PvdA) en Kerstens (PvdA) dienen initiatiefnota in
‘Eerlijk werk is een voorwaarde voor een fatsoenlijk bestaan’. Helaas worden er nog te vaak fundamentele arbeidsvoorwaarden geschonden. Dit moet beter, en Nederland kan hier een voortrekkersrol in nemen. Dat is de strekking van de initiatiefnota ‘Eerlijk werk wereldwijd’ die PvdA-Kamerleden Van Laar en Kerstens twee weken geleden indienden. Ook draagt de strijd tegen mensonterende arbeidspraktijken bij aan het realiseren van de post-2015 Millenniumdoelen (SDG’s).  - 17-12-2015

Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) blijven inzetten op strijd tegen kinderarbeid in India en de betrokkenheid van Nederlandse zaadbedrijven
Voordewind en Van Laar bekritiseren de betrokkenheid van Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die slechte arbeidsomstandigheden, lage lonen en kinderarbeid veroorzaken. De Kamerleden vragen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar de mogelijkheden om deze misstanden te voorkomen. - 17-12-2015

Inzet Nederland op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO): het tempo moet omhoog
Afgelopen donderdag vond een overleg plaats over de voortgang van de IMVO convenanten. De centrale vraag was welke stappen Nederland heeft gezet om arbeidsomstandigheden in sectoren met verhoogde risico’s, te verbeteren. ‘Het tempo moet worden opgevoerd’, stelden de Kamerleden.  - 09-12-2015

Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) kritisch over kinderarbeid bij goudwinning voor de elektronicasector
Bedrijven, internationale- en maatschappelijke organisaties en overheden moeten zich meer inspannen om kinderarbeid wereldwijd te bestrijden. Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) richten zich in de Kamervragen op het hoge aantal kinderen werkzaam in de goudmijnbouw, ten behoeve van de elektronicasector.  - 09-12-2015

Kinderarbeid lijkt ondergeschoven kindje in Nederlands ontwikkelingsbeleid gericht op textielsector
‘Waar staan we nu en moeten we daar tevreden mee zijn?’ vroeg minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg (AO) op 19 november jl. Zij doelde hiermee op de inzet van Nederland op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en verantwoorde bedrijven. ‘Er is veel bereikt, maar kinderarbeid behoort nog niet tot de prioriteit’, was een van de conclusies. - 25-11-2015

Vragenvuur vanuit PvdD, GroenLinks en ChristenUnie over de effecten van investeringen door ontwikkelingsbank FMO
In de vragen gingen de Kamerleden diep in op de mogelijkheden van effectrapportages om mensenrechtenimpacts te meten, als gevolg van investeringsactiviteiten door multinationale ondernemingen en financiële instituties als de FMO bank. En in hoeverre het Nederlandse beleid invloed uitoefent op de beslissingen van bedrijven en financiële instituties.  - 24-11-2015

Vos stelt Kamervragen over misstanden in productieketens
Naar aanleiding van een onlangs gepubliceerd onderzoek over de misstanden op en rondom theeplantages in India, heeft Jan Vos (PvdA) vragen gesteld over de omstreden rol van Unilever in deze productieketens. Minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kwam met concrete antwoorden en voorbeelden, maar de richtlijnen voor multinationals voor eerlijke arbeidsvoorwaarden blijven vaak ‘vrijwillig’, waardoor het de vraag is hoe effectief die worden nageleefd. - 08-10-2015

Voordewind hamert op versterken duurzaamheidsstandaarden in voedselketens
Op 14 juli jl. beantwoordde Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Kamervragen van Joël Voordewind (ChristenUnie) omtrent de impact van certificering op arbeidsomstandigheden van werknemers in de landbouwsector in ontwikkelingslanden.  - 23-09-2015

Gesthuizen (SP) brengt de aansprakelijkheid van multinationals in handelsketen aan het daglicht
Door het ontbreken van voldoende mogelijkheden om multinationals aansprakelijk te stellen voor misstanden die in handelsketen plaatsvinden, plaatste SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) vraagtekens bij de mate van verantwoord ondernemen. In reactie op deze probleemstelling reageerde minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dat onderzoek naar de aansprakelijkheid van multinationals en het aanmoedigen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) cruciaal is. Fair Politics juicht deze inzet toe. Hoe ging Ploumen verder in op de vragen van Gesthuizen (SP)?  - 17-09-2015

Van Laar (PvdA) stelt kritische vragen over arbeidsomstandigheden (migranten) kinderen
Op 21 juli jl. reageerde minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) uitgebreid op de ingediende vragen door Kamerlid Roelof van Laar (PvdA). Hij uitte zich kritisch over de mate van kinderarbeid in enkele ontwikkelingslanden, en in hoeverre hier actief op wordt ingespeeld door de Europese Unie (EU) en internationale fora.  - 16-09-2015

PvdA kritisch over arbeidsrechten rond WK in Qatar
In 2022 wordt er weer een WK voetbal georganiseerd. Het gastland is dan Qatar. De afgelopen tijd is er steeds meer duidelijk geworden over corruptieschandalen binnen de FIFA en is ook het WK in Qatar veel kritiek ten dele gevallen. Michiel Servaes en Tjeerd van Dekken (beiden PvdA) stellen een ander belangrijk punt aan de kaak rond het WK in Qatar: hoe zit het met de arbeidsrechten tijdens de voorbereidingen van het kampioenschap? - 16-06-2015

Kinderhanden in granietindustrie
Joël Voordewind (ChristenUnie) en Roelof van Laar (PvdA) bevroegen minister Ploumen op 19 mei over kinderarbeid en moderne slavernij in de granietmijnen van Zuid-India. Uit het rapport Rock Bottom, gepubliceerd door het programma de Keuringsdienst van Waarde blijkt dat graniet gedolven wordt onder erbarmelijke omstandigheden, waar ook kinderhanden aan te pas komen. - 09-06-2015

De rol van MVO in TTIP
Het toekomstige handelsverdrag tussen de EU en de VS, TTIP, blijft een veelbesproken onderwerp. PvdA’ers John Kerstens en Jan Vos stelden de mogelijke problemen rond MVO aan de kaak. De EU en VS gaan verschillend om met MVO-standaarden die vanuit de International Labour Organisation (ILO) worden opgesteld. Kerstens en Vos stelden schriftelijke vragen aan minister Ploumen over welke gevolgen dat heeft voor het TTIP-verdrag. Omdat TTIP een groot deel van de mondiale handel zal beïnvloeden, zullen ook ontwikkelingslanden gevolgen ondervinden van de MVO-afspraken van TTIP. - 02-06-2015

Geen kinderarbeid en slavernij in mijn shirt
20 april jl. stuurden Roelof van Laar (PvdA), Joël Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP) hun vragen over de Nederlandse inzet rond kinderarbeid en moderne slavernij naar minister Ploumen. Op 6 mei kregen zij antwoord van minister Ploumen. - 02-06-2015

Moties over bindende afspraken, sectoroverschrijdende risico’s en de cacaosector
Volgend op het AO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) vond het VAO IMVO plaats op 9 april. Fair Politics was aanwezig en maakte mee hoe verschillende Kamerleden probeerden het convenantenbeleid van minister Ploumen aan te scherpen. - 20-04-2015

Voordewind stelt schriftelijke vragen over slechte positie cacaoboeren in de productieketen
Naar aanleiding van het artikel ‘Duurzame én goedkope chocola bestaat dus niet’ en de Cacaobarometer 2015 stelde Joel Voordewind (CU) schriftelijke vragen aan Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - 10-04-2015

Van Laar verdedigt initiatiefnota kinderarbeid
Over de initiatiefnota over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid ingediend door Roelof van Laar (PvdA) werd op 9 maart gedebatteerd. In deze initiatiefnota pleit Van Laar voor het actief bestrijden van kinderarbeid in de productieketen van Nederlandse bedrijven. Volgens Van Laar kan Nederland door het aannemen van deze wet koploper zijn in de strijd tegen kinderarbeid. - 13-03-2015

PvdA stelt vragen over kinderarbeid in Bangladesh
Roelof van Laar (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over de slechte werkomstandigheden en kinderarbeid in textielfabriek in Bangladesh. Aanleiding voor de vragen was de documentaire serie “De Slag om de Klerewereld: prijzenslag in Bangladesh”, zie hier. - 11-02-2015

Kabinetsreactie op initiatiefnota tegen kinderarbeid
Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft mede namens haar collega’s van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid een reactie gegeven op de initiatiefnota Verbied Producten Kinderarbeid van Roelof van Laar (PvdA). - 26-01-2015

Ministers Ploumen en Kamp sturen brief over het MVO Sector Risico Analyse
Op 19 november jl. stuurden Ministers Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kamp (Economische Zaken) een Kamerbrief met daarin hun reactie op de uitkomsten van de MVO Sector Risico Analyse en het SER-Advies “IMVO-convenanten”. - 25-11-2014

ChristenUnie stelt vragen over ketentransparantie kledingindustrie
Naar aanleiding van het rapport Flawed Fabrics van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft Joël Voordewind (CU) vragen gesteld aan Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). - 17-11-2014

CU, SP en Groenlinks stellen vragen over compensatie slachtoffers Rana Plaza
Joël Voordewind (CU), Sharon Gesthuizen (SP) en Bram van Ojik (GroenLinks) hebben Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over de compensatie voor slachtoffers van de ramp bij de kledingfabriek in Rana Plaza in Bangladesh. - 28-10-2014

Bengaalse textielsector opnieuw aan bod in Kamerdebat
Tijdens het debat in de Kamer over Economische missies en exportbevordering op 9 september j.l. werd er veel aandacht gevraagd voor verantwoord ondernemen. - 13-10-2014

Kamerleden dienen moties in voor een effectiever MVO-beleid
Na het Kamerdebat over MVO-beleid op 2 juli jl. zijn er verschillende moties ingediend om dit beleid transparanter en minder vrijblijvend te maken. - 18-09-2014

Kamer vindt MVO-beleid niet effectief genoeg
Op 2 juli jl. werd het tweede termijn van het debat over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gehouden. Tijdens de eerste termijn maakte de Kamer zich vooral zorgen over de vrijblijvendheid en transparantie van het (I)MVO-beleid. In de tweede termijn werd er ook aandacht besteed aan wat de Kamerleden ‘inefficiëntie van het beleid’ noemden en opnieuw werd er aandacht gevraagd voor de bloedkolen. - 08-09-2014

Opnieuw vragen over kinderarbeid in Turkije
Opnieuw zijn er vragen gesteld over kinderarbeid in Turkije aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Na Kamervragen over kinderarbeid in de Turkse katoenteelt en in de Turkse schoenensector, hebben Joël Voordewind (CU), Sharon Gesthuizen (SP) en Roelof van Laar (PvdA) nu vragen gesteld over kinderarbeid in de Turkse hazelnootproductie. Aanleiding was een grootschalig onderzoek van de Fair Labor Association (FLA). - 19-06-2014

Roelof van Laar (PvdA) komt met initiatiefnota tegen kinderarbeid
Donderdag 12 juni was het Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Hoewel het aantal kindarbeiders hard daalt, is aandacht voor kinderarbeid nog steeds hard nodig. Vandaag de dag zijn er nog 167 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) heeft daarom op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid zijn initiatiefnota 'Verbied producten kinderarbeid' aangeboden aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - 16-06-2014

Kamerleden dringen aan op consequenties bij niet naleven MVO-richtlijnen
Joël Voordewind (CU), Sharon Gesthuizen (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Bram van Ojik (GL) hebben minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over kinderarbeid in de ketens van Nederlandse kledingbedrijven. Uit een paper van FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep blijkt dat de meeste Nederlandse kledingbedrijven niet of nauwelijks inzicht verschaffen in hun aanpak van kinderarbeid in Zuid-India. - 12-06-2014

PvdA pleit voor openheid Europese bedrijven over niet-financiële informatie
Tijdens een AO over de Raad voor Concurrentievermorgen heeft Jan Vos (PvdA) aandacht gevraagd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven. Volgens de PvdA zijn innovatie en het versterken van concurrentievermogen belangrijke thema's, "maar het gaat er natuurlijk wel om op welke manier we die invullen." - 14-05-2014

ChristenUnie stelt vragen over verantwoord inkopen supermarkten
Joël Voordewind (CU) heeft minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over het bericht dat supermarkten onvoldoende verantwoord inkopen. Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat supermarkten bij de inkoop van hun producten te weinig rekening houden met hoe die producten geproduceerd zijn. Ze besteden bijvoorbeeld te weinig aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen in ontwikkelingslanden. - 15-04-2014

MVO-beleid te vrijblijvend volgens Kamer
Tijdens het Kamerdebat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) van 3 april jl. bleek dat een groot deel van de Kamer problemen heeft met de vrijblijvendheid van het (I)MVO-beleid. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is echter van mening dat vrijwillig niet betekent dat het vrijblijvend zou zijn: “Een convenant is vrijwillig jezelf verplichten”. - 11-04-2014

ChristenUnie stelt vragen over kinderarbeid in de Turkse schoenensector
Joël Voordewind (CU) heeft minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vragen gesteld over kinderarbeid in de schoenensector. Uit het rapport ‘Working on the Right Shoes’ van de campagne Stop Kinderarbeid bleek dat veel Turkse kinderen meewerken aan de productie van schoenen, die ook in Nederland verkocht worden. - 13-03-2014

Toelaten Maleisisch hout nog steeds omstreden
Vlak voor het krokusreces van de Tweede Kamer vond het VAO duurzaam hout plaats. De eerste termijn van het AO, dat al in oktober 2013 plaats vond, ging voornamelijk over het Maleisische certificaat MTCS. Mansveld had aangekondigd deze voorlopig goed te keuren als duurzaam, terwijl ze nog niet aan alle voorwaarden voldoen. Een deel van de Kamer had hier grote twijfels bij. Tijdens het VAO werden dan ook verschillende moties ingediend. - 26-02-2014

Kamervragen over misstanden in tapijtindustrie in India
Sharon Gesthuizen (SP), Roelof van Laar (PvdA), Marianne Thieme (PvdD) en Joël Voordewind (CU) hebben minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over kinderarbeid en andere misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India. Uit een rapport van Harvard University bleek dat gedwongen arbeid, kinderarbeid en uitbuiting nog veelvuldig voorkomen in de tapijtindustrie in India. - 19-02-2014

MVO-beleid te vrijblijvend bij verkrijgen overheidssteun
Tijdens het AO over economische missies en exportbevordering dat nog voor het kerstreces plaatsvond, was Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijk agendapunt. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaf aan MVO een belangrijk onderdeel te vinden van de economische missies, maar voor Roelof van Laar (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) zijn de huidige MVO-richtlijnen nog te vrijblijvend. - 29-01-2014

Ploumen stuurt Kamerbrief over landroof
In oktober 2013 kwam Nieuwsuur met een uitzending over Nederlandse betrokkenheid bij landroof in Brazilië. In een rapport van Oxfam Novib werden Nederlandse banken en pensioenfondsen beschuldigd van indirecte betrokkenheid bij gewelddadige landconflicten in Brazilië. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde aan navraag te doen. Net voor het kerstreces heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met haar bevindingen. - 27-01-2014

D66 en CU dienen moties in over MVO
De Tweede Kamer moest er lang op wachten, maar nog net voor het Kerstreces kon het VAO maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en arbeidsomstandigheden in Bangladesh eindelijk plaatsvinden. Het AO hierover vond al in september plaats en Kamerleden gaven aan dat ze belangrijke moties al hadden ingediend tijdens de begrotingsbehandeling voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - 09-01-2014

GL pleit voor niet-financiële rapportageverplichting in EU
Bram van Ojik en Liesbeth van Tongeren (beiden GL) hebben vragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over niet-financiële rapportageverplichting. Aanleiding hiervoor is een voorstel van de Raad van Ministers van de EU. In dit voorstel staat dat er niet gerapporteerd hoeft te worden indien deze informatie een negatief effect op het bedrijf kan hebben. - 08-01-2014

Zeven partijen stellen vragen over kinderarbeid in Turkije
Joël Voordewind (CU), Jan Vos (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP), Agnes Mulder (CDA), Marianne Thieme (PvdD), Martine Baay-Timmerman (50PLUS) en Bram van Ojik (GL) hebben vragen aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gesteld over kinderarbeid in Turkije. - 20-11-2013

Oppositie partijen spreken zorgen uit over toelaten Maleisisch hout
Verschillende oppositiepartijen hebben hun zorgen uitgesproken over het plan van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) om het omstreden Maleisische houtcertificaat MTCS goed te keuren als duurzaam. Deze goedkeuring is nodig om het hout op te kunnen nemen in het Nederlandse inkoopbeleid voor duurzaam inkomen. - 04-11-2013

PvdA stelt vragen over genderbeleid Wereldbank
Tijdens het debat over de Wereldbank met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelde Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) vragen over het genderbeleid van de Wereldbank. - 28-10-2013

Partijen dringen aan op aanscherpen internationale richtlijnen landroof
Tijdens het AO Landroof waren het voornamelijk de linkse partijen (GroenLinks, PvdA en PvdD) die aandrongen op aanscherping van internationale richtlijnen over landroof. De OESO-richtlijnen zijn nog veel te algemeen en gaan slechts zijdelings over landacquisitie. De VVD, als enige rechtse partij aanwezig tijdens het AO, probeerde juist een opeenstapeling van richtlijnen te voorkomen. - 14-10-2013

Transparantie centraal in Kamerdebat MVO
Minister Kamp van Economische Zaken en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gingen in debat met Kamerleden over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het algemeen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh. - 14-10-2013

SP stelt vragen over handel met Westelijke Sahara
Harry van Bommel (SP) heeft de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over handel in zand uit de Westelijke Sahara. - 01-10-2013

CU, PvdD, 50PLUS en SP stellen vragen over kinderarbeid in India
Joël Voordewind (CU), Marianne Thieme (PvdD), Henk Krol (50PLUS) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India. - 01-10-2013

CU, PvdA en PvdD voelen minister aan de tand over schending arbeidsrechten India
Uit onderzoek van lokale vakbonden, ondersteund door vakcentrale FNV en de internationale Global Unions Federation, blijkt dat het Asian Development Fund projecten financiert waar arbeidsrechten worden geschonden. - 24-05-2013

GL dient motie in over OESO-richtlijnen tijdens WGO Buitenlandse Handel en OS
Bram van Ojik (GL) heeft tijdens het wetgevingsoverleg een motie ingediend met het verzoek om te controleren of bedrijven die overheidssteun ontvangen wel conform het Ruggie raamwerk en OESO-richtlijnen een human rights due diligence proces uit voeren. - 21-02-2013

GroenLinks, D66, CDA en SP dienen moties in tijdens VAO IMVO
In het VAO over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen verschilden de partijen van mening over hoe het toezicht op Nederlandse investeringen en bedrijvigheid in het buitenland vorm moet krijgen. - 16-01-2013

Ploumen stuurt brief aan de Kamer over steun vanuit ambassades voor MVO
Minister Ploumen heeft een brief naar de Kamer gestuurd waarin zij de resultaten van een onderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij ambassades uiteenzet. Met behulp van enquêtes die zijn verspreid onder 81 posten, is er onderzocht wat ambassades precies bijdragen aan MVO en hoe zij deze steun kunnen verbeteren. - 16-01-2013

Ploumen beantwoordt schriftelijke vragen over textielsector Bangladesh
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft schriftelijke vragen van Kamerlid Leegte (VVD) beantwoord over de drama’s in de textielindustrie in Bangladesh. De vragen gaan over de rol van Nederland in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en over internationale samenwerking. - 16-01-2013

Ploumen stuurt brief aan de Kamer over landroof
In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen weten wat zij gaat ondernemen ter voorkoming van landroof. - 16-01-2013

ChristenUnie, GL en SP stellen vragen over kinderarbeid in Turkije
Joël Voordewind (CU), Bram van Ojik (GL) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over het bericht dat er gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid in de katoensector in Turkije. - 16-01-2013

PvdA, GL en D66 stellen vragen over activiteiten van de Wereldbank
Tijdens het Kamerdebat over de Wereldbank met minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) werd ingegaan op een aantal Fair Politics onderwerpen zoals gender, landroof en biobrandstoffen. - 16-01-2013

Kamervragen over mensenrechtenschendingen door voedselproducenten
Tweede Kamerleden Maij en Vos (beiden PvdA) en Klaver (GroenLinks) vragen minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) naar mogelijke mensenrechtenschendingen in ontwikkelingslanden door voedselproducenten. - 16-01-2013

30-10-2012 CU, PvdD, 50PLUS, PvdA, CDA en GL stellen vragen over kinderarbeid in de productie van schoenen
Joël Voordewind (CU), Marianne Thieme (PvdD),Sharon Gesthuizen (SP), Henk Krol (50PLUS), Marit Maij (PvdA), Agnes Mulder(CDA) en Van Bram van Ojik (GL) hebben de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over kinderarbeid bij productie van schoenen door grote keten. Hierop heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gereageerd. - 13-12-2012

CU, GL, D66, CDA en SGP dienen motie in over de besteding van het revolverend fonds
Arie Slob (CU), Alexander Pechthold (D66), Bram van Ojik (GL), Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) hebben een motie ingediend waarin zij de regering verzoeken het fonds bij  te laten dragen aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden. - 10-12-2012

CDA stelt vragen over revolverend fonds
Agnes Mulder (CDA) heeft aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over hoe het revolverend fonds besteed moet  worden. - 10-12-2012

SP stelt vragen aan staatssecretaris Knapen over de financiering van de Barro Blanco dam in Panamo door het FMO
Jasper van Dijk (SP) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Knapen over de financiering van een dam in Panama door de FMO (Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden) . De dam zou ernstige gevolgen hebben voor de lokale bevolking en het milieu. - 08-11-2012

Belangrijke motie op PvdA-congres aangenomen
  - 05-11-2012

PvdA, GL, CDA, CU en SP stellen vragen over bedrijfsleven instrumentarium
Jeroen de Lange (PvdA), Arjen El Fassed (GL), Kathleen Ferrier (CDA), Joël Voordewind (CU) en Ewout Irrgang (SP) stelden tijdens een AO kritische vragen aan staatssecretaris Knapen over de controlemogelijkheden van het bedrijfsleveninstrumentarium. - 10-09-2012

30-08-2012 GL, CU en SP stellen vragen over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie.
Arjen El Fassed en Bruno Braakhuis (beiden GL), Joël Voordewind (CU) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de uitvoering van de motie Braakhuis. - 10-09-2012

Joël Voordewind van de Christenunie uitgeroepen tot ‘Fair Politician of the Year’
Joël Voordewind, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, is de Fair Politician of the Year 2011-2012 geworden. Dat is vanmiddag bekend gemaakt in Nieuwspoort, waar Evert Vermeer Stichting hem de prijs heeft overhandigd. Voordewind heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. "Ik vind het een waardering voor mijn inzet om de oneerlijke handelsverhoudingen en kinderarbeid tegen te gaan." - 28-06-2012

De EU en de race om grondstoffen: tijd voor innovatie, integratie en informatie
Woensdag 6 juni toog de EVS samen met de groep studenten die het EVS Studenten Symposium van afgelopen april won naar het Europees Parlement in Brussel. Gerben Jan Gerbrandy (Europarlementariër Alliance Liberals and Democrats) en Bastian Borregaard, politiek assistent van Birgit Schnieber-Jastram (Duits Europarlementariër European People’s Party) stonden daar klaar om hun beleidsaanbevelingen over de race om grondstoffen in ontvangst te nemen. - 12-06-2012

25-04-2012 GroenLinks, ChristenUnie en SP dienen motie in over kinderarbeid in textielketen
Kamerleden Bruno Braakhuis (GL) Sharon Gesthuizen (SP) en Joel Voordewind (CU) hebben in een motie de regering gevraagd om in samenwerking met de kledingbranche volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid te garanderen. - 30-05-2012

Knapen presenteert nota over het bedrijfsleven instrumentarium
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Knapen laten weten op welke manier financiering vanuit het ontwikkelingssamenwerking budget gebruikt worden voor het bedrijfsleveninstrumentarium. - 30-05-2012

26-04-2012 Drie moties ingediend tijdens het AO MVO door GL, CDA, SP, PvdA en D66 over OESO-richtlijnen en kinderarbeid
Tijdens het AO MVO zijn door GroenLinks, CDA, SP, PvdA en D66 moties ingediend over het verplichten van de OESO-richtlijnen voor deelname aan het Initiatief Duurzame Handel(IDH). Daarnaast benadrukten CU, GL, PvdA en CDA de problematiek van kinderarbeid in de textielsector. - 21-05-2012

Knapen stuurt eerste coherentierapportage naar de kamer
Staatsecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de langverwachte coherentierapportage naar de kamer gestuurd. Hierin bespreekt hij de ontwikkelingen van beleidscoherentie op het gebied van voedselzekerheid, handel, migratie en transparantie van financiële stromen. Daarnaast voorzag Knapen de EU voortgangsrapportage op het gebied van PCD van commentaar. - 21-05-2012

GL, SP, CU, CDA, PvdA en D66 stellen vragen tijdens AO MVO over OESO-richtlijnen en transparantie
11-04- GL, SP, CU, CDA, PvdA en D66 stellen vragen tijdens AO MVO over OESO-richtlijnen en transparantie - 12-04-2012

Bleker stuurt Kamer een brief over MVO
Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In deze brief gaat de staatssecretaris in op de uitvoering van een hele serie moties, o.a. rond het implementeren van Ruggie’s Guiding principles, en de verplichting van bedrijven om te voldoen aan de OESO richtlijnen. - 05-04-2012

29-02-2012 Knapen stuurt brief aan Kamer over child labour free zones
Knapen zet in de brief uiteen dat vanuit het Mensenrechtenfonds van Buitenlandse Zaken het internationale project ‘Stop Kinderarbeid - School is de beste werkplaats’ wordt gefinancierd, waar onder andere Hivos onderdeel van uitmaakt. - 26-03-2012

13-02-2012 CU, PvdA, SP en GroenLinks stellen vragen over kinderarbeid in Afghanistan
Joel Voordewind (ChristenUnie), Jeroen De Lange (PvdA), Harry Van Bommel (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) vroegen de minister over de rol van de NAVO en het ISAF bij dwangarbeid door kinderen in steenbakkerijen. - 26-03-2012

Fair Politics presenteert de impact studie in de Tweede Kamer
Op 7 maart presenteerde de Evert Vermeer Stichting (EVS) in de Tweede Kamer de impact study over grondstoffen in Rwanda, in aanwezigheid van Jeroen de Lange (PvdA), Ingrid de Caluwe (VVD), Henk Jan Ormel (CDA), Mariko Peters (GL) en Stientje van Veldhoven (D66). - 05-03-2012

30-01-2012 PVDA, SP en CU stellen vragen over kinderarbeid in de cacao sector
Kamerleden Dikkers (PvdA), Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie) stelden tijdens vragen aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid in de cacao keten. - 24-02-2012

22-12-2011 CU dient motie in over kinderarbeid
Kamerleden van de ChristenUnie (CU), Carola Schouten en Joël Voordewind  hebben succesvol een motie ingediend met betrekking tot kinderarbeid en de productie van cacao en cacao houdende producten. - 24-02-2012

CU, GL en de SP dienen een motie in over MVO
De ChristenUnie heeft samen met GroenLinks en de SP een motie ingediend over de OESO richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). - 24-02-2012

PvdA-motie over het vooraf toetsen van de OESO-richtlijnen
Sjoera Dikkers (PvdA) heeft tijdens het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking samen met andere oppositiepartijen een motie ingediend over de toetsing van bedrijven aan de OESO-richtlijnen. - 16-01-2012

GL dient motie in over verplichten OESO-richtlijnen
Onder aanvoering van GroenLinks Kamerlid Mariko Peters hebben verschillende oppositiepartijen  tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken succesvol een motie ingediend over het verplichtstellen van de OESO-richtlijnen voor internationaal ondernemen. - 20-12-2011

14-11-2011 Bijna alle partijen stellen vragen over kinderarbeid in Turkije
Naar aanleiding van berichten over kinderarbeid in de hazelnootpluk in Turkije heeft een grote groep Kamerleden schriftelijke vragen ingediend. Bijna alle Tweede Kamerfracties schaarden zich achter deze vragen: ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD, SGP, PvdA, SP en D66. De vragen werden gesteld aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. - 12-12-2011

Kamervragen over Duurzame Palmolie
Op 27 september 2011 heeft SP-Kamerlid Paulus Jansen schriftelijke vragen ingediend over grondstoffen voor de productie van biobrandstof aan de Minister van Economische Zaken Verhagen en de staatssecretaris van Atsma van I&M Hierin ging hij specifiek in op de rol van duurzame palmolie als grondstof voor biobrandstof.  - 21-11-2011

31-10-2011 Schriftelijke Kamervragen over kinderarbeid en het EU vrijhandelsverdrag met India
Op 31 oktober heeft Joel Voordewind, Kamerlid voor ChristenUnie, schriftelijke vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gesteld. Deze gingen over schending van arbeidsrechten en kinderarbeid in India. - 10-11-2011

21-09-2011 Kamervragen over kinderarbeid en slavernij in de cacaosector
Media aandacht voor misstanden in de cacaosector heeft geleid tot kamervragen vanuit de oppositie. Kamerleden Dikkers, Smeets (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken kamervragen gesteld over het bericht dat de cacaosector faalt in het terugdringen van kinderarbeid en gedwongen (volwassen) arbeid. - 21-09-2011

08-04-2011 Oppositie vraagt meer aanpak kinderarbeid via IDH
De SGP en de linkse partijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister voor Buitenlandse Zaken vragen gesteld over kinderarbeid en de rol van het Initiatief Duurzame Handel (IDH). - 02-05-2011

CDA blijft pleiten voor meer MVO in bedrijvenbeleid NL
CDA Kamerlid Ad Koppejan heeft tijdens het Algemeen Overleg over het bedrijvenbeleid de minister gevraagd om ook de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te wegen in de toetsing van projecten gericht op het stimuleren van bedrijvigheid. - 02-05-2011

22-03-2011 ChristenUnie wil stop kinderarbeid in NAVO-projecten Afghanistan
Na berichten in de media over het gebruik van producten gemaakt met kinderarbeid in projecten van de NAVO in Afghanistan vraagt ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind de minister van Buitenlandse Zaken om hiertegen op te treden. - 02-05-2011

PvdA wil dat regering banken aanspreekt op MVO
PvdA Kamerleden Plasterk, Dikkers en Timmermans hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over banken die bedrijven niet aanspreken op hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. - 02-05-2011

CDA vraagt regering over de rol van MVO in bedrijvenbeleid kabinet
CDA Tweede Kamerleden Koppejan en Verburg hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de rol van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Nederlandse beleid. - 28-03-2011

CU, SP, GL, PvdD en PvdA dienen drie moties in over MVO
Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben Tweede Kamerleden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voordewind (beiden CU), Gesthuizen (SP), Braakhuis (GL), Ouwehand (PvdD) en Dijksma (PvdA) drie moties ingediend over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). - 17-12-2010

GL, PvdA, D66 en CU dienen motie in over invoer foute grondstoffen
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. dienden de Tweede Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Dikkers (PvdA), Hachchi (D66) en Voordewind (CU) een motie in over het invoeren van foute grondstoffen. - 17-12-2010

CDA roept op tot decennium van duurzame handel
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. riep het Tweede Kamerlid Ferrier (CDA) op dit het decennium van duurzame handel te maken. - 17-12-2010

21-10-2010 SP, CU, CDA, D66 en GL stellen vragen over kinderarbeid in de hazelnootsector
Aanleiding is een bericht in de media dat op grote schaal sprake is van kinderarbeid bij de productie van hazelnoten in Turkije. De kamerleden stelden vragen aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Buitenlandse Zaken. - 27-10-2010

07-10-2010 CU en SP stellen vragen over kinderarbeid in cacaosector
Tweede Kamerleden Voordewind (CU) en Gesthuizen (SP) vroegen de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken hoe het kan dat de cacao-industrie er niet in is geslaagd de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen, ondanks verbeterinitiatieven sinds 2001. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat kinderarbeid in de cacaosector hardnekkig blijft bestaan. - 19-10-2010

Motie van Dijk c.s. over investeringen in clustermunitie
De kamerleden Van Dijk (SP), Van Dam (PvdA), El Fassed (GL), Hachchi (D66) en Voordewind (CU) hebben een motie ingediend over directe en indirecte investeringen in clustermunitie. - 12-10-2010

PvdA fractie Eerste Kamer stelt vragen over investeringen clustermunitie
De leden van de PvdA fractie in de Eerste Kamer hebben vragen gesteld over de stappen die de Nederlandse regering heeft ondernomen met betrekking tot het verbod op investeringen in clustermunitie. - 11-10-2010

15-06-2010 PvdA en D66 stellen vragen over kinderarbeid en MDGs
In een schriftelijk overleg vraagt de PvdA-fractie welke concrete maatregelen en middelen de EU heeft om de gewenste coherente aanpak van kinderarbeid effectief te maken. Ook vraagt de fractie wat de Minister concreet gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport Combatting Child Labour. - 23-09-2010

09-09-2010 CU, PvdA, GL, SP en CDA stellen vragen over uitbuiting door C&A en H&M
Tweede Kamerleden Ortega-Martijn en Voordewind (beiden CU), Dikkers (PvdA), Braakhuis (GL) en Gesthuizen (SP) hebben aan de Minister van Economische Zaken vragen gesteld over uitbuiting door toeleveranciers  van C&A en H&M. In aanvulling daarop stelden Tweede Kamerleden Ormel en Ferrier (beiden CDA) vragen over uitbuiting van Indiase textielarbeiders door C&A en H&M aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. - 21-09-2010

Werkbezoek MVO van Ministerie EZ aan India
Een delegatie van het ministerie van Economische Zaken heeft in januari 2010 een werkbezoek aan India gebracht, waarbij onder andere het onderwerp kinderarbeid naar voren kwam. - 21-09-2010

21-06-2010 CU en SP stellen vragen over kinderarbeid
Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie) hebben vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van o.a. de Nederlandse bedrijven Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India. - 22-07-2010

SOMO publiceert case over MVO en Handelsmissies
SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) publiceerde in mei jl. een onderzoek over MVO en handelsmissies en deed daarbij concrete aanbevelingen richting de Nederlandse overheid. - 20-07-2010

CU stelt vragen over MVO beleid banken
De Tweede Kamerleden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) hebben vragen gesteld aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën over MVO-criteria voor banken. - 13-07-2010

GL, CU en SP stellen vragen over WTO en handelsverdragen
Tijdens een Algemeen Overleg over de WTO en Protectionisme hebben de Kamerleden Gesthuizen (SP), Vendrik (GL) en Wiegman (CU) aandacht gevraagd voor de belangen van ontwikkelingslanden in de internationale handelsarchitectuur. - 03-05-2010

16-02-2010 CU stelt vragen over kinderarbeid
De ChristenUnie stelt vragen over kinderarbeid en het recht op onderwijs. - 08-04-2010

Algemeen Overleg over MVO
Donderdag 11 februari vond er een Algemeen Overleg plaats over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De twee onderwerpen die het meest uitgebreid aan bod kwamen waren de rapportage van bedrijven over MVO en de aansprakelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor de acties van dochterbedrijven in het buitenland. - 26-02-2010

SP en PvdA dienen motie in over foute investeringen financiele instellingen
De Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Van Dam (PvdA) hebben een motie ingediend over de investeringen van Nederlandse financiële instituties in clustermunitie. - 29-01-2010

Pvda, CU, D66 en GL dienen motie in over transparantie productieketens
De Tweede Kamerleden Van Dam (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Pechtold (D66) en Vendrik (GroenLinks) hebben bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken een motie ingediend over de transparantie van productieketens. - 29-01-2010

08-10-2009 SP stelt vragen over kinderarbeid in AO
Tijdens het Algemeen Overleg Buitenlands Beleid en Handelspolitiek, heeft Irrgang (SP) gevraagd hoe het met het initiatief staat van minister Verhagen om alle producten te weren die zijn gemaakt met behulp van kinderarbeid. Het initiatief zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. - 22-12-2009

02-11-2009 CU over kinderarbeid in begrotingsbehandeling BZ
Tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken heeft Voordewind (ChristenUnie) de bezuinigingen op het gebeid van de bestrijding van kinderarbeid aan de kaart gesteld. - 22-12-2009

SP, GL, PvdA en CU spreken kabinet aan op vrijblijvendheid MVO
Tijden het Algemeen Overleg over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben de kamerleden Kalma (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Gesthuizen (SP) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) staatssecretaris Heemskerk en minister Koenders aangesproken op de vrijblijvendheid van het huidige MVO beleid. - 22-12-2009

GroenLinks stelt vragen over MVO
Tweede Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld over een code maatschappelijk verantwoord ondernemen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. - 03-12-2009

02-11-2009 Heemskerk spreekt zich sterk uit voor MVO
Tijdens een symposium in Haarlem over duurzame handel op 1 november jl. heeft staatsecretaris Heemskerk zich sterk uitgesproken tegen Nederlandse bedrijven die te weinig na gaan of producten van buitenlandse toeleveranciers het resultaat zijn van kinderarbeid of andere overtredingen van internationale mensenrechten-, arbeids-, of milieunormen. - 12-11-2009

01-10-2009 SP en ChristenUnie stellen vragen over kinderarbeid
De kamerleden Ortega-Martijn, Voordewind (beiden ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld naar aanleiding van het voorstel van de campagne Stop Kinderarbeid om een lijst te publiceren van buitenlandse producten die met kinderarbeid worden geproduceerd. - 15-10-2009

Kalma (PvdA) zet zich in voor MVO
In het algemeen overleg 'Corporate governance' heeft Paul Kalma (PvdA) minister Bos aangesproken op het vrijblijvende MVO beleid van Nederland. - 06-10-2009

PvdA en GroenLinks stellen vragen over MVO-beleid
De kamerleden Vos (PvdA) en Vendrik (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Frank Heemskerk, over hongerlonen aan werknemers in Azië door Nederlandse kledingconcerns. - 03-09-2009

Kamerleden stellen vragen in AO over MVO
In het AO over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben de SP, PvdA, CU en GL vragen gesteld aan staatssecretaris Heemskerk over onder andere de vrijblijvendheid van MVO voor het bedrijfsleven. - 21-08-2009

SP en CU stellen vragen MVO
Kamerleden Voordewind en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de schending van arbeidsrechten van werknemers in Azië door in Nederland actieve bedrijven. - 21-08-2009

CU stelt vragen over banken en wapens
In aanvulling op de vragen van PvdA leden Kalma en Tang hebben ook de leden Ortega-Martijn en Cramer van de CU vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over investeringen van financiële instellingen in wapenproducenten en wapenexport. - 21-08-2009

PvdA stelt vragen over banken en wapens
PvdA leden Kalma en Tang stellen vragen aan de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over investeringen van financiële instellingen in wapenproducenten en wapenexport. - 21-08-2009

SP stelt vragen over banken en wapens
SP Kamerlid Van Velzen stelt vragen aan de minister van Financiën over investeringen van banken en pensioenfondsen in wapenproductie. - 21-08-2009

14-07-2009 CU stelt vragen in AO over kinderarbeid
In het AO over de Mensenrechtenstrategie voor het Buitenlands Beleid met minister van Buitenlandse Zaken Verhagen, heeft de heer Voordewind van de CU vragen aan de minister gesteld over kinderarbeid. - 21-08-2009

02-07-2009 CU dient motie in over kinderarbeid
Kamerleden Voordewind en Cramer vragen om een reactie van de regering naar aanleiding van een op handen zijnde rapport van de Europese Commissie. Dit rapport zal een visie bevatten die uiteenzet hoe kinderarbeid kan worden verbannen en hoe duurzame productie kan worden gestimuleerd door middel van handels-, financiële en andere stimuleringsmaatregelen. - 18-08-2009

19-11-2008 Doorbraak Kinderarbeidcase
Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er door de heer Voordewind (CU), mevrouw Ferrier (CDA), de heer Irrgang (SP), de heer Van der Staaij (SGP), mevrouw Gillard (PvdA) en de heer Vendrik (GroenLinks) een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht zich in te zetten voor een samenhangend beleid om kinderarbeid te bestrijden. -