Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Nog steeds slechte werkomstandigheden op Indiase theeplantages

Naar aanleiding van het rapport ‘Certified Unilever Tea – a cup half empty’ van de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) minister Ploumen op 11 oktober 2016 schriftelijk bevraagd over misstanden op Indiase theeplantages. Hij ging hierbij in op de slechte werkomstandigheden, zoals het niet uitbetalen van een leefbaar loon en onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij het werken met pesticiden.

Het rapport van de LIW laat zien dat de arbeidsomstandigheden op twee door Rainforest Alliance gecertificeerde Indiase theeplantages die thee aan Unilever leveren, wel zijn verbeterd (sinds een vorige rapportage uit 2010), maar nog steeds niet goed genoeg presteren. Zo zijn er problemen met de ongelijke behandeling van tijdelijke arbeidskrachten, worden overuren slecht vergoed  en is er  gebrek aan vrijheid voor arbeiders om zich te verenigen.

In hun reactie op het rapport laat Unilever weten dat: “we aim to drive sustainable development and responsible sourcing practices. We continue to support the strengthening of certification models and we believe that transparency, multi-stakeholder dialogue and cross sector engagement is essential to drive meaningful and sustainable change in tea.”

Toezicht op naleven IMVO-beleid

Voordewind (CU) wilde van de Minister weten wat haar inzet is om ervoor te zorgen dat bedrijven en certificeringsinitiatieven op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) binnen afzienbare tijd een leefbaar loon als norm gaan hanteren. Ook vroeg  hij  minister Ploumen de toenemende druk op de vrijheid van organisatie op Indiase theeplantages aan de orde te stellen in bilateraal, Europees en multilateraal verband.

Minister Ploumen reageerde op 3 november 2016 op de vragen en liet weten dat binnen het convenant voor de kleding en textielsector een gezamenlijk actieplan voor leefbaar loon wordt opgesteld (binnen het eerste kwartaal van 2017). Als reactie op de vraag over vrijheid van organisatie zei de Minister dat “Nederland zich bij de ILO [International Labour Organisation red.] altijd uitspreekt tegen schendingen van vakbondsvrijheid” en dat zij de ontwikkelingen zal blijven volgen.

Fair Politics vindt het van belang dat IMVO-normen worden nageleefd en dat de Nederlandse overheid door middel van toezicht en controle zicht heeft op de praktijken van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Daarom krijgt Joël Voordewind (CU) één punt voor het aan de kaak stellen van arbeidsomstandigheden op Indiase theeplantages.

Dit artikel is gepubliceerd op 23 november 2016. Foto: 2015, wikipedia.nl