Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

RAPPORT 'UITGEKLEED-AANGEKLEED' ROEPT VRAGEN OP BIJ PVDA, CU EN GL

Tweemaal zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoeksrapport ‘Uitgekleed-Aangekleed: Nederlandse merken, hoge werkdruk en lage lonen in Indiase kledingfabrieken’ van de Schone kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep. Op 3 oktober 2016 stuurde Roelof van Laar (PvdA) schriftelijke vragen over het onderzoeksrapport aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als aanvulling dienden ook Joel Voordewind (ChristenUnie) en Rik Grashoff (GroenLinks) vragen in.

Slechte werkomstandigheden in Indiase kledingfabrieken

Het onderzoek ’Uitgekleed-Aangekleed’ is uitgevoerd  in tien fabrieken in Zuid-India waar een aantal Nederlandse merken hun kleding laten maken. Hieruit komt onder andere naar voren dat arbeiders in deze fabrieken onder een zeer hoge werkdruk meestal niet meer dan een derde van een leefbaar/minimum loon verdienen. Daarnaast zijn er voorbeelden van schendingen van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, zoals het overschrijden van werktijden of het niet uitbetaald krijgen van overuren.

Uitbuiting in schril contrast met voorwaarden textielconvenant

Van Laar (PvdA) wil van de Minister weten of zij op de hoogte is dat kleding van Nederlandse merken geproduceerd wordt in zulke slechte werkomstandigheden. Daarnaast vraagt hij hoe de overheid omgaat met de Nederlandse bedrijven die in juli het textielconvenant ondertekend hebben, maar in het onderzoek niet positief naar voren komen als het gaat om arbeidsomstandigheden in de Indiase kledingfabrieken. Uit de antwoorden van de Minister is te lezen dat zij het rapport zeer serieus neemt en dat “het rapport via het convenant aanbevolen zal worden bij de bedrijven ten behoeve van hun due diligence onderzoek.”

Als aanvulling op de vragen van Van Laar kwamen Voordewind (CU) en Grashoff (GL)  ook met schriftelijke vragen aan de Minister. Deze Kamerleden vragen de Minister over wat zij gaat doen om er voor te zorgen dat Nederlandse merken en kledingbedrijven zullen toewerken naar het betalen van een leefbaar loon aan de Indiase kledingarbeiders en ook andere schendingen in de sector aan gaan pakken. Bovendien pleiten zij ervoor dat minister Ploumen specifieke actie onderneemt om de praktijken in Indiase kledingfabrieken aan te kaarten, en bij de Indiase overheid erop aan te dringen op het werken aan gezamenlijke oplossingen, bijvoorbeeld via de Nederlandse ambassade in India.

Weet wat er gebeurt in productieketens

Fair Politics ziet een  belangrijke taak voor  de overheid in het bevorderen van transparantie in de keten van in het buitenland actieve bedrijven om zo onder andere kinderarbeid te voorkomen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te garanderen. Het textielconvenant speelt hierin een beduidende rol. De overheid heeft een toezichthoudende functie  op bedrijven die zich aansluiten bij het convenant en daarmee ook verantwoording moeten afleggen over de praktijken in hun productieketens. Daarom krijgen Van Laar (PvdA), Voordewind (CU) en Grashoff (GL) elk één punt voor de vragen die zij stelden over het rapport van de Schonen Kleren Campagne en Landelijke Werkgroep India.

Dit artikel is gepubliceerd op 9 november 2016. Foto: wikimedia.org, 2016.