Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Thieme wil aanpak van Braziliaanse koffieteelt

Tweede Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) stelde op 15 december 2016 schriftelijk vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over ‘mensonterende omstandigheden bij de teelt van koffie in Brazilië’. Thieme wilde o.a. weten wat de Minister gaat doen om te voorkomen dat Nederlandse consumenten ongewild bijdragen aan het in stand houden van slechte arbeidspraktijken in de koffieteelt.

Conclusies Deens onderzoek

De schriftelijke vragen van Thieme (PvdD) kwamen naar aanleiding van het onderzoek ‘Bitter Coffee’ van de Deense organisatie Danwatch. Dit onderzoek toont aan dat de koffie in Brazilië vaak onder mensonterende omstandigheden wordt geteeld, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van kinderarbeid, het gebruik van gevaarlijke pesticiden en werknemers die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Twee grote koffieproducenten, Nestlé en Douwe Egberts, hebben toegegeven dat zij koffie hebben ingekocht van plantages waar deze kwesties voorkomen. In een schriftelijke reactie gaf Nestlé aan dat ze het probleem samen met hun leveranciers structureel willen aanpakken: “we are determined to tackle this complex problem in close collaboration with our suppliers, whom we have already contacted”.

Thieme vindt dat dat ‘producten die onder dit soort erbarmelijke en vaak illegale omstandigheden zijn geproduceerd, niet verkocht zouden mogen worden’ en vraagt de Minister hoe zij ervoor gaat zorgen dat consumenten er vanuit kunnen gaan dat producten die zij kopen, op een gezonde en legale wijze is geproduceerd. Daarnaast is Thieme kritisch op de inzet van minister Ploumen om maatschappelijk verantwoord ondernemen slechts via codes en convenanten te bevorderen in plaats van wettelijk af te dwingen.

Veilig en eerlijk werk

Voor Fair Politics is het duidelijk dat van  mensonterende omstandigheden bij de koffieteelt in Brazilië geen sprake mag zijn. Opvallend aan de vragen van Thieme is dat zij niet alleen focust op de inzet van minister Ploumen voor convenanten, maar juist ook vraagt naar (verplichtende) maatregelen gericht op de gangbare koffieteelt die in Nederlandse supermarkten en horeca belandt. Voor haar schriftelijke vragen ontvangt Thieme (PvdD) daarom één punt.

Dit artikel is gepubliceerd op 9 januari 2017. Foto: Manuel Cantero, flickr 2015