Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Algemeen: Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Twitter

Algemeen

Hier wordt al het Fair Politics-nieuws vermeld waarvoor Tweede Kamerleden gewaardeerd worden omdat het leidt tot eerlijker beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden, maar dat niet toe te schrijven valt aan een specifiek Fair Politics-onderwerp.