Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Algemeen: Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Twitter

Nieuws

FairKiezingswijzer: PvdA en GroenLinks tonen ambitie voor een eerlijke wereld
De verkiezingsprogramma’s van de PvdA en GroenLinks zetten de toon om beleid eerlijker en rechtvaardiger te maken door de belangen van ontwikkelingslanden ook mee te wegen. Dat heeft de Foundation Max van der Stoel (FMS) vanmiddag (9 februari) bekend gemaakt in Nieuwspoort. De verkiezingsprogramma’s van VVD en PVV hebben geen boodschap aan de mondiale verantwoordelijkheid van Nederland en zijn daarmee schadelijk voor ontwikkelingslanden. - 08-02-2017

Ploumen zet eerste stap voor SDG-toets
Afgelopen woensdag 25 januari debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst over de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze doelen zijn mondiale afspraken om voor 2030 kwesties als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering uit te bannen. Een treffend één-tweetje tussen Roelof van Laar (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) leidde ertoe dat minister Ploumen een brief toezegde over de verkenning van de mogelijkheden voor de invoering van een SDG-toets.  - 01-02-2017

Uitnodiging voor uitreiking Meest Faire Fractie 2012-2016 & Lancering FairKiezingswijzer
- 07-12-2016

Begrotingsbehandeling 2016: effectiviteit en noodhulp
Vol verwachting volgde Fair Politics de begrotingsbehandeling van de commissie ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ die plaatsvond in de avonden van 9 en 10 november. Conclusie? De inbreng van de politieke partijen in het eerste termijn zijn gekoppeld aan interessante moties tijdens het tweede termijn en er was specifieke aandacht voor de VN Werelddoelen, kinderarbeid en de lager uitvallende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers. Bijzonder is de aangenomen motie om het Nederlandse ontwikkelingsbudget voor de komende jaren weer te laten groeien naar 0.7% van het BNP. - 16-11-2016

Fair Politics op de Afrikadag
Wat was het een mooie, inspirerende en interessante dag, die Afrikadag afgelopen zaterdag 5 november in het KIT. Met de meer dan 40 workshops, was er voor ieder wat wils. Er waren verschillende politici aanwezig, mensen van de Afrikaanse diaspora, studenten, ondernemers, auteurs, kunstenaars en meer. Bezoekers van de Fair Politics/FMS stand, te vinden op de bruisende infomarkt, kregen de mogelijkheid om te laten zien hoe zij de omvangrijke bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking van de laatste jaren zouden inzetten. Daar kwamen hele inspirerende ideeën uit!  - 14-11-2016

Van Laar ziet graag meer samenwerking tussen ministeries
Het Wetgevingsoverleg voor de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, dat plaatsvond op 7 november, was goed bezocht door de verschillende fracties. Onder andere de begrotingsrapporteurs Van Veldhoven (D66) en Smaling (SP) reageerden op de begroting en Van Laar had een constructieve bijdrage door de pleiten voor meer samenwerking tussen ministeries voor het bereiken van coherent beleid. - 10-11-2016

'Ready for Change' lunchmeeting: ‘Dit is groter dan CETA en TTIP’
In een goed gevuld Huis van Europa vond donderdag 3 november een lunchmeeting plaats over de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking. De opvolger van het Cotonou-verdrag -en daarmee de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen- stond centraal. Zoals al snel bleek, was het voor veel deelnemers een eerste kennismaking met het verdrag. Precies daarom organiseerde 'Ready for Change'  deze bijeenkomst: om het aanwezige maatschappelijk middenveld te laten inspireren zich te mengen in de onderhandelingen die de komende jaren losbarsten.  - 07-11-2016

De toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking begint nu!
De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 loopt dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag? Dat staat centraal in de nieuwe ‘Ready for Change’ publicatie ‘Beyond Cotonou: European Development Cooperation after 2020, A Perspective for CSOs', die donderdag 3 november gepresenteerd is in het Huis van Europa in Den Haag. - 03-11-2016

De Afrikadag komt er weer aan!
Op zaterdag 5 november 2016 is het weer zover: de jaarlijkse Afrikadag. Dit jaar vindt de Afrikadag plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam en staat de relatie tussen de Europese Unie en Afrika centraal. 'Ready for Change' is erbij!  - 05-10-2016

algemene politieke beschouwingen: Ontwikkelingslanden komen er bekaaid vanaf
Traditiegetrouw presenteerde het Nederlandse kabinet op de derde dinsdag van september 2016 de plannen voor 2017. Direct na Prinsjesdag, op 20 en 21 september, debatteerde de fractieleiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de miljoenennota en de rijksbegroting tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Zorg en migratie kwamen uitgebreid aan de orde, maar er ging relatief weinig aandacht uit naar internationale samenwerking. Fair Politics, het lobbyprogramma van de FMS, maakte de balans op voor ontwikkelingslanden, en is teleurgesteld. - 04-10-2016

De Sustainable Development Goals: kans voor ‘eigen bodem’
Op 1 juli jl. gaf Nederland het EU-voorzitterschapsstokje over aan Slowakije. De Sustainable Development Goals (SDG’s) – de 17 mondiale doelen die een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering – stonden zowel voor de Nederlanders, als nu voor de Slowaken, op de voorzitterschapsagenda. Echter, Slowakije heeft wel een andere kijk op de SDG’s. Linde-Kee van Stokkum (FMS) ging namens ‘Ready for Change’ naar Bratislava, en ondervond wat die verschillen zijn. - 22-09-2016

Roelof van Laar eerlijkste politicus 2015-2016
Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) heeft de ‘Fair Politician of the Year’ Award 2015-2016 gewonnen. Het is voor het eerst dat een Tweede Kamerlid van een regeringspartij zich het meest van alle 150 Kamerleden heeft ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. In het Europees Parlement ging de ‘Fair Politician of the Year’ Award naar de Spaanse Europarlementariër Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). - 01-07-2016

Coherentiemijlpaal in de Tweede Kamer: eerste debat over eerlijk beleid
Op woensdag 22 juni debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst in de geschiedenis over eerlijk beleid richting ontwikkelingslanden. Het debat richtte zich vooral op processen binnen het kabinet en het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De drie aanwezige Kamerleden hadden nauwelijks aandacht voor specifieke dossiers, zoals conflictmineralen, handelsverdragen en belastingontwijking. - 29-06-2016

Wat betekent vrijhandel voor mensenrechten in Vietnam?
De SP is kritisch op het onlangs afgesloten vrijhandelsakkoord tussen de EU en Vietnam. Na eerdere vragen van PvdA-Kamerleden Michiel Servaes en Jan Vos, stelt Jasper van Dijk nu ook kritische vragen over de plaats van mensenrechten in het verdrag. Ook heeft hij zijn twijfels bij de gevolgen van het verdrag voor de Vietnamese werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en vakbonden. - 28-06-2016

Uitreiking Fair Politician of the Year Award 2015-2016
Ieder jaar reikt Fair Politics een prijs uit voor de meest ‘faire’ politicus van het afgelopen parlementaire jaar. Deze ‘Fair Politician of the Year’ krijgt een award voor zijn of haar inzet voor eerlijk en coherent beleid richting ontwikkelingslanden. De prijs wordt uitgereikt op basis van een wekelijkse monitoring van Kamervragen, debatten en nota’s en een jury-oordeel. Iedereen is van harte welkom om de uitreiking bij te wonen! - 14-06-2016

Kamerleden willen importstop op Colombiaanse ‘bloedkolen’
Verschillende Kamerleden willen dat minister Ploumen actie onderneemt op het gebied van eerlijke steenkool uit Colombia. Jan Vos (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) zien graag dat Nederland als EU-voorzitter de mensenrechtenproblematiek rondom steenkool uit Colombia op de agenda zet. Daarnaast vindt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven dat duurzame handel en de slachtoffers van mensenrechtenschendingen een belangrijke plaats moeten krijgen in het steenkoolconvenant. - 23-05-2016

Eerlijk gevangen vis als de norm
Tijdens het Algemeen Overleg (A0) over Visserij van het ministerie van Economische Zaken op 2 maart 2016, roept Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) op om de Europese visserijakkoorden, met voornamelijk Zuidelijke partnerlanden, aan te passen. Van Gerven heeft tig ideeën om de visserijakkoorden mens-, dier- en milieuvriendelijker te maken. - 24-03-2016

Financiering stuwdam stopgezet na moorden op activisten
De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft zijn activiteiten in Honduras stilgezet na de moorden op verschillende mensenrechtenactivisten in het land in de afgelopen weken. Mede dankzij de steun van de FMO zou in het land een waterkrachtcentrale worden gebouwd, met veel risico op grote schade aan lokale leefomgeving. De SP’ers Van Dijk en Smaling stelden vragen aan minister Ploumen over het beleid van FMO. - 22-03-2016

EU visserijakkoorden: in wiens belang?
Tijdens het Algemeen Overleg (A0) over de Landbouw –en Visserijraad van het ministerie van Economische Zaken op 15 februari 2016 roept Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) op om de Europese visserijakkoorden, met voornamelijk Zuidelijke partnerlanden, in hun huidige vorm te stoppen. Dikkers is niet overtuigd dat er onder de Europese visserijakkoorden duurzaam wordt gevist. Dus in wiens belang zijn de Europese visserijakkoorden eigenlijk afgesloten? - 07-03-2016

Waarom rapporteren gemeenten niet over hun impact op ontwikkelingslanden?
Dat bedrijven en pensioenfondsen jaarlijks rapporteren over hun impact op het milieu, ontwikkeling en mensenrechten, begint steeds gewoner te worden. Waarom doen gemeenten, provincies en het Rijk dat eigenlijk niet? Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, vindt dat het hoog tijd is dat de overheid het goede voorbeeld geeft en diende daarom twee moties in. - 07-03-2016

Eerstejaars opvang asielzoekers mag niet ten koste gaan van ontwikkelingssamenwerking
SP-Kamerlid Eric Smaling heeft bij minister Ploumen aandacht gevraagd voor de manier waarop de begroting van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een deel van de kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers moet dekken. In haar antwoord geeft de minister aan dat deze uitgaven inderdaad niet bijdragen aan ontwikkeling in lage-inkomenslanden, maar dat ze wel meegeteld mogen worden als uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking. - 01-03-2016

Eerlijk Europees beleid: doet de EU genoeg?
In augustus 2015 publiceerde de Europese Commissie haar tweejaarlijkse voortgangsrapportage over het realiseren van eerlijk Europees beleid richting ontwikkelingslanden. Onder leiding van de Rapporteur voor Eerlijk Beleid, Cristian Dan Preda, werkt het Europees Parlement momenteel aan een officiële reactie op dit rapport.  - 18-02-2016

Van Laar vraagt aandacht voor eerlijker beleid en kinderarbeid in Turkije
In aanloop naar de informele EU Raad Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking op 1 en 2 februari, vond op 28 januari 2016 het Algemeen Overleg (AO) RBZ/OS plaats. Ook eerlijk beleid kwam aanbod. Roelof van Laar (PvdA)  kaartte zowel beleidscoherentie als kinderarbeid van Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije aan. - 15-02-2016

Nederland stijgt 3 plekken in de Development Index
Nederland deelt een vierde plaats met Finland in de wereldwijde ‘ontwikkelingsindex’, daarmee stijgt Nederland drie plekken in de ranking. Met name op het gebied van hulp- en handel scoort Nederland hoog. - 15-12-2015

Van Laar (PvdA) pleit, tijdens commissieoverleg, voor verankering coherentie in wetgeving
Ter voorbereiding op de informele Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking die op 9 en 10 december a.s. zal plaatsvinden, debatteerde de OS-woordvoerders over de hoofdpunten van deze bijeenkomst. Migratie, de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en beleidscoherentie moeten hoog op de agenda komen.  - 09-12-2015

Tussenstand begrotingsbehandeling: veel aandacht voor migratie en klimaat
Tijdens het eerste deel van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gisteravond, werd vooral ingegaan op de opvang van asielzoekers en klimaatfinanciering. Teleurstellend was de beperkte aandacht voor de Sustainable Development Goals (werelddoelen), volgens Fair Politics een belangrijk startpunt voor eerlijk beleid. Een klein lichtpuntje was het betoog van Mulder (CDA): zij benadrukte het belang van beleidscoherentie. Ook minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ging in haar antwoord in op de rol van beleidscoherentie. - 02-12-2015

'Is Nederland een belastingparadijs?'
Op de Afrikadag, afgelopen 7 november in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam gingen verschillende woordvoerders met elkaar en andere experts in debat over belastingontwijking. Op de top, afgelopen zomer in Addis Abeba, over 'Financing for Development' - waar de financiering van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de komende vijftien jaar centraal stond - deden ontwikkelingslanden samen een oproep om belastingontwijking internationaal aan te pakken. - 25-11-2015

'Wie gaat de toekomst van standaarden in de wereld bepalen?'
Het omstreden Transatlantic-Trade Investment Partnership (TTIP) verdrag is niet meer weg te denken uit de media en het politieke debat. Ook Fair Politics organiseerde tijdens de Afrikadag 2015 in het Koninklijk Instituut voor de tropen een interactieve workshop over de gevolgen van het verdrag dat tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) wordt gevormd. Wat zijn de gevolgen voor externe partijen zoals ontwikkelingslanden? Roos van Oss (SOMO) bekritiseerde in haar uitleg het belang van bedrijven dat in het verdrag voorop staat. - 25-11-2015

'Een migrant kan het verschil maken'
Tijdens de Afrikadag 2015 in het Koninklijk Instituut van de Tropen stond het migratiedebat met de titel: ‘Migratie: motor achter ontwikkeling?’ in het teken van juist de cruciale rol van migratie als instrument voor ontwikkeling. Enige ruimte was er ook voor de vluchtelingenproblematiek, ook wel ‘migrantencrisis’ genoemd. Er bestaat echter een wezenlijk verschil tussen ‘vluchtelingen’ en ‘(arbeids) migranten’. Zoals een van de sprekers benadrukte: ‘migratie en vluchtelingen zijn twee werelden’. De panelleden kwamen te spreken over de rol van arbeidsmigranten in de ontwikkeling van zowel herkomst- als aankomstlanden.  - 25-11-2015

Lees hier de verslagen van de Fair Politics debatten tijdens de Afrikadag 2015
Tijdens de Afrikadag 2015 - die dit jaar in het teken stond van 'nieuwe spelers op het Afrikaanse continent' - organiseerde Fair Politics drie debatten over onderwerpen die ons in het bijzonder aangaan. Lees hieronder de verslagen van het Migratie- TTIP en (financiële) Woordvoerdersdebat. - 25-11-2015

Kamerlid Vos stelt vragen over de inzet van Nederland voor ketenverduurzaming
Jan Vos (PvdA) vraagt minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een toelichting over de bijdrage van het Nederlands beleid aan het tegengaan van branden van bos en regenwoud voor palmolieplantages in Indonesië, en de aanpak in andere landen en sectoren.  - 25-11-2015

Spread the word!
De Afrikadag, die afgelopen zaterdag plaatsvond in het KIT, was een enorm succes!  - 10-11-2015

Vacature Fair Politics stagiair(e)
Fair Politics biedt twee studenten een stageplek aan in Amsterdam, gedurende de periode van 4 januari tot en met 30 juni en 1 februari tot en met 30 juni 2016.  - 29-10-2015

Van Laar stelt vragen over coherentie
Het was een magere opkomst tijdens het Algemeen Overleg over RBZ Ontwikkelingssamenwerking op 14 oktober jl., maar daardoor niet minder relevant. Van Laar (PvdA) en Taverne (VVD) spraken met Minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over de inzet van Nederland op het gebied van migratie, over het Post-Cotonou verdrag en beleidscoherentie.   - 22-10-2015

Dutch Good Growth Fund: meer dan alleen 'no harm': 'do good!'
De OS-woordvoerders en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kwamen afgelopen woensdag te spreken over de effectiviteit van het Dutch Good Growth Fund (DGGF), een Nederlands fonds dat het midden- en klein bedrijf (MKB) financieel ondersteunt in ontwikkelingslanden. Aan bod kwam onder andere de onlangs gepresenteerde mid-term review van het fonds, waarover een groot deel van de Kamerleden de mate van investeringen in lokaal MKB, toejuichten.  - 22-10-2015

OESO presenteert rapport over Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling
Tegelijkertijd met de post-2015 ontwikkelingsagenda, die tijdens de VN-top eind september door 193 lidstaten is aangenomen, presenteerde de OESO hun jaarlijkse rapport, waarin Beleids Coherentie voor duurzame ontwikkeling centraal staat. - 13-10-2015

Afrikadag 2015: Fair Politics presenteert drie debatten!
Over twee weken vindt alweer de jaarlijkse Afrikadag plaats! Op zaterdag 7 november staat het publiekevent in het teken van ‘nieuwe spelers op het Afrikaanse continent’. Het programma bestaat uit lezingen, documentaires, een uitgebreid cultureel dagprogramma en debatten over hedendaagse onderwerpen gerelateerd aan Afrika en internationale samenwerking. Ook Fair Politics organiseert drie debatten.  - 12-10-2015

Hoe coherent is de Rijksbegroting dit jaar?
Het budget (2016) voor ontwikkelingssamenwerking is, tegen verwachting in, overeind gebleven. Tegelijkertijd heeft de regering, sinds kabinet Rutte I, de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verder doorgezet. Het officiële ontwikkelingsbudget is gedaald tot 0.52%. Nóg meer reden dus om coherent te zijn op de andere beleidsterreinen. Fair Politics pluist de politieke hoofdlijnen van de BuHa-OS begroting uit en bekijkt in hoeverre er aandacht is voor een coherente ontwikkelingsagenda.  - 05-10-2015

Miljoennennota 2016: oppositie dient coherentiemotie in
Naar aanleiding van Prinsjesdag debatteerden de fractievoorzitters met de minister-president vorige week dinsdag en woensdag over het kabinetsbeleid. Centraal stond de vluchtelingencrisis, maar er was ook veel aandacht voor andere internationale vraagstukken. Een motie over de effecten van ons eigen beleid op de stabiliteit van landen wist zelfs een meerderheid te halen.  - 24-09-2015

5 vragen aan...Sjoerd Sjoerdsma!
Op 23 juni 2015 ontving hij de titel Fair Politician of the Year 2014-2015. Daarmee wil Fair Politics hem aanmoedigen door te gaan met zijn inzet voor eerlijk Nederlands beleid richting ontwikkelingslanden. Sjoerd Sjoerdsma (D66) beantwoordde vijf vragen over het winnen van de titel en beleidscoherentie voor ontwikkeling (BCO). - 02-07-2015

De Fair Politician of the Year 2014-2015 award gaat naar...
…Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66! Van alle 150 Kamerleden heeft Sjoerdsma zich het afgelopen jaar het meest ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Vorig jaar eindigde hij op de derde plaats, en dit jaar mag Sjoerdsma zich voor de eerste keer in zijn politieke carrière ‘Fair Politician of the Year’ noemen. - 25-06-2015

Historisch moment: de eerste bijzondere procedure over BCO!
Dinsdagmiddag 16 juni vond een Bijzondere Procedure plaats in de Tweede Kamer. Aanleiding was de publicatie van minister Ploumens reactie op de Coherentiemonitor 2015: Let’s walk the talk together; de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling op 4 mei. Onder andere de Kamerleden Ed Groot (PvdA), Joel Voordewind (ChristenUnie), Fred Teeven (VVD) en organisator Roelof van Laar (PvdA), als ook beleidsmedewerkers van enkele andere partijen waren hierbij aanwezig. - 18-06-2015

Brede inzet moet leidend zijn voor duurzaam bankieren
Op 8 juni jl. vond het Nota Overleg plaats over de initiatiefnota Duurzaam Bankieren, ingediend door Arnold Merkies (SP).  Deze initiatiefnota wil de bankenwereld verduurzamen. Op verschillende thema’s, zoals mensenrechten, arbeidsrechten en milieurechten, pleit de nota voor criteria waar banken zich aan moeten gaan houden. - 16-06-2015

5 vragen aan...Maaike van Diepen
Maaike van Diepen is een oude bekende van Fair Politics. Alweer even geleden was zij stagiair voor ons programma! Tegenwoordig zet zij zich in voor eerlijke belasting en de strijd tegen belastingontwijking bij Tax Justice Nederland. Fair Politics stelde haar vijf vragen. - 09-06-2015

23 juni, een belangrijke dag voor Fair Politics!
Op 23 juni vinden twee belangrijke Fair Politics evenementen plaats. Om 15:00 presenteert onderzoeker Linde-Kee van Stokkum de nieuwe Fair Politics impactstudie ‘More Mobility for Development’. Aansluitend wordt duidelijk wie de Fair Politician of the Year-award mee naar huis mag nemen. Kortom, een spannende en belangrijke dag voor beleidscoherentie! Komt allen! - 08-06-2015

Positief debat tijdens Ontwikkelingsraad
Tijdens het AO over de EU-Raad Ontwikkelingssamenwerking afgelopen 11 maart ging het grotendeels over de Sustainable Development Goals (SDG’s), maar werd ook Beleidscoherentie voor Ontwikkeling (BCO) bij naam genoemd. - 13-05-2015

Ploumen reageert op Coherentiemonitor in Kamerbrief
Tijdens de conferentie ‘Coherent Beleid voor Ontwikkeling – The Next Level’ op 23 maart jl. reageerde minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in haar speech al op de Coherentiemonitor ‘Let’s Walk the Talk Together’ , geschreven door de FMS, Partos, Woord en Daad en een aantal andere Partos-leden. Afgelopen week verscheen ook de schriftelijke reactie van de minister op de Coherentiemonitor. In haar reactie uit de Minister zich positief over delen van het rapport, en is ze bereid een jaarlijkse rapportage op te stellen over de coherentiedossiers waar het ministerie bij betrokken is. Aan de andere kant is minister Ploumen ook kritisch over een aantal bevindingen uit de Coherentiemonitor. - 08-05-2015

Vacature Fair Politics Stagiair(e) Amsterdam
De Foundation Max van der Stoel is op zoek naar een stagiair(e) voor het politieke lobbyprogramma Fair Politics. - 23-04-2015

5 vragen aan ... Paul Engel
Paul Engel heeft inmiddels enorm veel ervaring opgedaan op het gebied van Beleidscoherentie voor Ontwikkeling: eerst als onderzoeker en later als directeur bij ECDPM, het Europese centrum van Beleidscoherentie voor Ontwikkeling. Daarnaast is Paul Engel bestuurslid van de FMS. Fair Politics stelde hem vijf vragen, naar aanleiding van de publicatie van de Coherentiemonitor ‘Let’s Walk the Talk Together’ en de aansluitende conferentie van 23 maart jl.  - 23-04-2015

Wiebes beantwoordt Kamer over belastingverdrag met Ethiopie
Op 27 maart stuurde Staatssecretaris Wiebes in reactie op vragen over het belastingverdrag met Ethiopië een brief naar de Tweede Kamer. In de brief gaat hij onder andere in op het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. - 19-04-2015 8:00

Ploumen zegt jaarlijkse rapportage beleidscoherentie toe!
Afgelopen maandag (23 maart jl.) organiseerde Partos samen met de FMS en Woord en Daad een grote conferentie over beleidscoherentie. Aanleiding was het rapport Let’s Walk the Talk Together; de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling die de drie organisaties in samenwerking met een aantal Partos-leden hebben geschreven. Hoewel er veel gesproken wordt over beleidscoherentie, blijven de resultaten vaak nog achter. Het thema was dan ook: op naar the next level! Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontving het eerste exemplaar van de publicatie uit handen van Bart Romijn, directeur van Partos. Goed nieuws, want minister Ploumen zegde in haar speech toe om met een eigen jaarlijkse rapportage te komen. - 24-03-2015

Van Ojik stelt vragen over IDEX Wapenbeurs en wapenhandel
Van 22 tot 26 februari 2015 vond de IDEX Wapenbeurs plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. Minister Hennis van Defensie reisde samen met een delegatie van Nederlandse bedrijven af naar Abu Dhabi voor een economische missie. Bram Van Ojik (GroenLinks) zette een aantal vraagtekens bij deze economische missie, die gevolgen zou kunnen hebben voor de mondiale vrede en veiligheid. Hij uitte zijn zorgen middels schriftelijke vragen op 2 februari. - 06-03-2015

AO Exportmissies: MVO en steenkolenconvenant
Op 25 februari 2015 vond het AO Exportmissies plaats. Een belangrijk onderwerp was het convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen. Ook waren de werkbezoeken van minister Ploumen naar Congo en de DRC onderwerp van gesprek. Tenslotte werd de rapportage van economische missies besproken. - 06-03-2015

SP wil convenant met tanden tijdens AO IMVO
In de middag van 25 februari vond het AO IMVO plaats, waar het rapport over MVO Sector Risico Analyse werd aangeboden. De daaruit volgende IMVO-convenanten stonden centraal in de discussie. - 06-03-2015

Conferentie 'Coherent Beleid voor Ontwikkeling - The Next Level'
Op 23 maart organiseert de Foundation Max van der Stoel in samenwerking met Partos en Woord en Daad de conferentie 'Coherent Beleid voor Ontwikkeling - The Next Level'. - 05-03-2015

Van Laar benadrukt belang van coherentie in AO Ontwikkelingsraad
Op 11 december 2014 vond het Algemeen Overleg Ontwikkelingsraad plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg werden verschillende thema’s besproken ter voorbereiding op de Europese Raad Buitenlandse Zaken over ontwikkelingssamenwerking. - 03-03-2015

SP stelt vragen over visserij in Westelijke Sahara
Op 9 december jl. heeft SP-kamerlid van Bommel schriftelijke vragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken, over visserij voor de kust van de Westelijke Sahara. Aanleiding voor de vragen was het feit dat een onder Nederlandse vlag varend schip voor de kust van de Westelijke Sahara vist. Van Bommel vraagt expliciet naar de belangen van de oorspronkelijke bevolking in het gebied en wil weten hoe de opbrengsten van visserijactiviteiten van het Nederlandse schip concreet aan hen ten goede komen. - 24-02-2015

Aankondiging Conferentie Coherent Beleid voor Ontwikkeling
Maandag 23 maart 2015 van 9:30 uur tot 12:30/ 15:00 uur organiseren Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad de conferentie: 'Coherent Beleid voor Ontwikkelings- The Next Level' - 27-01-2015

Kamer in debat over Begroting Ploumen: belasting, TTIP, bezuinigingen en meer
Op 19 en 20 november jl. debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Echt een stevig debat wilde het maar niet worden. - 03-12-2014

Vacature FairPolitics stagiair(e) Brussel
De Foundation Max van der Stoel is op zoek naar een stagiair(e) voor het Europese politieke lobbyprogramma Fair Politics - 25-11-2014

Vacature FairPolitics stagiair(e) Amsterdam
De Foundation Max van der Stoel is op zoek naar een stagiair(e) voor het politieke lobbyprogramma Fair Politics - 25-11-2014

#Ditvindikbelangrijk: De Fair Politics selfiecorner
Dit jaar heeft Fair Politics een selfiecorner in het leven geroepen op de informatiemarkt van de Afrikadag. Door hier op de foto te gaan konden mensen aandacht vragen voor het onderwerp dat zij het belangrijkst vonden. Deze foto’s werden getweet met de #ditvindikbelangrijk. - 06-11-2014

Kamer uit zorgen over bestedingsbeleid Wereldbank en oprichting BRICS-bank
Op 2 oktober jl. voerde de Kamer een debat over de Wereldbank. Roelof van Laar (PvdA) en Ingrid de Caluwé (VVD) discussieerden met Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over hoe het Wereldbank beleid nadelige gevolgen kan hebben voor de laagste-inkomenslanden. Ook bespraken zij de ontwikkelingen rondom de New Development Bank, ofwel de BRICS-bank. - 23-10-2014

Groeten uit Brussel
Het Fair Politics kantoor in Brussel volgde de afgelopen twee weken de hoorzittingen van de kandidaat-eurocommissarissen in het Europees Parlement op de voet. De club van Juncker is inmiddels rond. Op wie moeten we gaan letten de komende tijd? En wat staat er de komende tijd op de agenda in Brussel?  - 13-10-2014

Uitnodiging debat: 'Migratie is slecht voor de ontwikkeling van Afrika'
De Afrikaanse diaspora en Ontwikkelingssamenwerking nodigt u uit voor het debat ‘Migratie is slecht voor de ontwikkeling van Afrika’ op 23 oktober van 19:30 tot 22:00 in De Balie Amsterdam. - 09-10-2014

Ontwikkelingssamenwerking komt op tafel tijdens de Algemene Beschouwingen
Tijdens de Algemene Beschouwingen op 17 en 18 september kwamen meerdere Fair Politics thema’s aan de orde, zoals klimaatambities en belastingontwijking. - 23-09-2014

Wereldbank rapport linkt landeigendom aan vrouwenrechten
Op 10 september jl. was Fair Politics aanwezig bij de lancering van een nieuw rapport van de World Bank, “Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity.” Vaak worden de onderwerpen vrouwenrechten en landroof apart bekeken. Dit unieke rapport brengt de twee samen en kijkt naar de onderwerpen als één geheel.  - 22-09-2014

Debat met minister Ploumen
Op 1 oktober organiseert de FMS ism het Internationaal Secretariaat een publieksdebat met o.a. Minister Ploumen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Nina Tellegen gaat in gesprek met voor- en tegenstanders in de Balie in Amsterdam, vanaf 19.30 uur. - 09-09-2014

Bram van Ojik van GroenLinks uitgeroepen tot 'Fair Politician of the Year' 2013-2014
Het bleef tot op het laatst een spannende strijd, maar uiteindelijk wist Bram van Ojik zijn titel 'Fair Politician of the Year' te prolongeren: gisteren nam hij de prijs in ontvangst uit handen van de Foundation Max van der Stoel (FMS). Roelof van Laar van de PvdA zat hem wel op de hielen, maar bleef hem net achter met een klein verschil. - 03-07-2014

FMS maakt op 25 juni de Fair Politician of the Year bekend in Nieuwspoort
Het hele jaar heeft Fair Politics politici op de vingers gekeken, ze bestookt met mails en al dan niet beloond met punten. Moties werden zorgvuldig bekeken en kritische Kamervragen werden nog kritischer beoordeeld. Maar wie zal dit jaar de felbegeerde ‘Fair Politician of the Year’ titel krijgen? - 25-06-2014

Modernisering of uitholling ODA?
Afgelopen woensdag werd er in de Kamer gedebatteerd over vernieuwing van de ODA norm. ODA, oftewel Official Development Assistance, is de gangbare norm om de bestedingen van donorlanden aan ontwikkelingssamenwerking te meten en te vergelijken. Het kabinet is van mening dat de ODA definitie van officieel erkende ontwikkelingssamenwerking niet meer aansluit bij de praktijk van ontwikkelingssamenwerking en de behoeftes van ontwikkelingslanden. Hoe een nieuwe definitie eruit komt te zien staat nog ter discussie en het werd woensdag dan ook een felle discussie, waar de Minister overigens maar weinig concreet aan bijdroeg. - 17-06-2014

De verkiezingsuitslagen zijn bekend…
Maar wat betekent dit voor Fair Politics? Met de FairKiezingswijzer hebben we duidelijk laten zien welke partijen zich zullen inzetten voor eerlijke politiek ten opzichte van ontwikkelingslanden. Hoe hebben de partijen gescoord in de verkiezingen? En wat voor effect zal dit hebben op de Europese politiek van de komende vijf jaar? - 05-06-2014

Beleidscoherentie in nieuwe definitie voor ontwikkelingssamenwerking
Afgelopen week hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de nieuwe ODA-definitie (ODA=Official Development Assistance). Aanleiding was het rapport van het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) ‘Naar een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking’. In de reactie op dit rapport kondigde minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan dat zij zich wil inzetten voor modernisering van de ODA-definitie. - 03-06-2014

SP en GL stellen vragen over negatieve impact van investeringsverdragen
Zowel Jasper van Dijk (SP) als Bram van Ojik (GL) hebben vragen gesteld aan minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar aanleiding van het bericht dat Indonesië het investeringsverdrag met Nederland opzegt. Investeringsverdragen bevatten vaak vergaande beschermingsbepalingen voor investeerders. Bedrijven hebben hiermee de mogelijkheid om landen voor het internationale gerecht te slepen als hun winsten worden aangetast door overheidsoptreden. - 26-05-2014

Wie wordt de next Fair Politician of the Year?
De strijd om de Fair Politician of the Year award is weer losgebarsten, nu de laatste twee maanden voor de uitreiking zijn aangebroken. Kamerleden hebben nog tijd om punten te verdienen door middel van het indienen van moties, het stellen van kamervragen of het bevragen van bewindsvoerders in debatten. Daarom moedigen we de politici aan om alles op alles te zetten om zo op 25 juni als winnaar uit de bus te komen. - 22-05-2014

Uranium mining in Africa has dangerous impact on local population
Last month WISE (World Information Service on Energy) published a report on uranium mining and its effects on the local population in Tanzania, Cameroon, and Mali. Last week they have invited a delegation from these countries to present the report to various Dutch NGOs and politicians and to speak about the impact of uranium mining. Therefore they also visited the Foundation Max van der Stoel (FMS). Some of the main conclusions: “We need to benefit from our own resources.” And, “Uranium mining must not pollute our environment.” - 19-05-2014

Jouw stem kan het verschil maken!
3 vragen aan... Judith Sargentini. Judith is al sinds 2009 Europarlementariër namens GroenLinks en staat op de tweede plek op de kandidatenlijst van deze partij voor het Europees Parlement.  - 06-05-2014

Vacature FairPolitics stagiair(e) Amsterdam
Het politieke lobbyprogramma Fair Politics van de Foundation Max van der Stoel is op zoek naar een stagiair(e). - 01-05-2014

Groener en eerlijker uit de crisis? Kandidaat Europarlementariërs in debat
Woensdag 23 april organiseerde de 'Fair Green and Global Alliance' (FGG) een groot verkiezingsdebat in aanloop naar de Europese verkiezingen. Belangrijke vragen tijdens het debat waren: 'Hoe ziet het Europa na de crisis er uit, en wat voor Europa willen we?' - 29-04-2014

Wat verwachten we van de nieuwe EU-Commissaris?
Vorige week hield het Ministerie van Buitenlandse Zaken een debat over de toekomst van EU Ontwikkelingssamenwerking. De belangrijkste vraag was: ‘Wat verwachten we van de nieuwe EU-Commissaris?’ Zowel Thijs Berman (Europarlementariër namens de PvdA) als Andrew Sheriff (ECDPM) benadrukten dat het belangrijk is dat beleidscoherentie een belangrijke rol krijgt in de missie van de nieuwe Europese Commissie. - 29-04-2014

Hoe ‘fair’ zijn de Partij van de Dieren, 50PLUS en de Piratenpartij?
Fair Politics heeft er in haar FairKiezingswijzer ervoor gekozen om alleen de verkiezingsprogramma’s van de huidige Nederlandse partijen in het Europees Parlement te analyseren. Een paar andere partijen, waaronder 50PLUS, Partij van de Dieren en de Piratenpartij maken ook kans op een zetel. In hoeverre houden deze partijen rekening met de belangen van ontwikkelingslanden? - 29-04-2014

GroenLinks bovenaan in FairKiezingswijzer: "Goed voorbeeld doet volgen?"
Gistermiddag werd in Nieuwspoort de FairKiezingswijzer gelanceerd. GroenLinks kwam, net als vijf jaar geleden, als meest ‘faire’ partij uit de bus. De SP en de PvdA deelden een gezamenlijke tweede plaats. Bij de lancering waren naast media en NGO’s, (kandidaat-)Europarlementariërs van zes verschillende partijen aanwezig, die ieder een reactie gaven op de uitslag. "Hopelijk is de FairKiezingswijzer over vijf jaar niet meer nodig, omdat er dan al eerlijk beleid is." - 23-04-2014

Launch FairKiezingswijzer
Dinsdag 22 april om 16.00 lanceert Fair Politics haar ‘FairKiezingswijzer’. Welke partij houdt in haar verkiezingsprogramma het meeste rekening met de belangen van de ontwikkelingslanden? Iedereen is welkom! - 15-04-2014

Minister Ploumen doet toezegging om coherentie op te nemen in MJSP’s
Afgelopen donderdag, 27 maart, debatteerde de Tweede Kamer met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Meerjarige Strategische Plannen (MJSP’s). In deze MJSP’s worden de plannen voor de vijftien OS-partnerlanden en voor de Grote Meren regio en de Hoorn van Afrika verder uitgewerkt. Het werd een stevig debat, waarin Roelof van Laar (PvdA) beleidscoherentie sterk onder de aandacht bracht. - 01-04-2014

Migratie en Ontwikkelingsdebat in Tweede Kamer gekaapt door debat over Terugkeer?
Het debat over Migratie en Ontwikkeling is teveel gefocust op terugkeerbeleid, aldus de PvdA en de D66 fracties. In het algemeen overleg Migratie en Ontwikkeling van 5 maart jl., kwam er vanuit Kamerleden forse kritiek op de nadruk die het kabinet legt op terugkeer. - 20-03-2014

Minister Ploumen wil modernisering ODA-definitie
De afgelopen twee jaar was er in Nederland veel ophef over de internationale ODA norm van 0,7 %, die door bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking komend jaar voor het eerst in de geschiedenis zal zakken naar 0.55 % van het BNP. In de zomer van 2013 heeft het IBO (het interdepartementale beleidsonderzoek) onderzoek gedaan naar de ODA-definitie. Half februari is het eindrapport gepresenteerd aan de Kamer, vergezeld van een reactie van Minister Ploumen. - 04-03-2014

Studenten in gesprek met minister Ploumen over hulp en handel
Woensdag 12 februari jl. was minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te gast in Room for Discussion, het interviewprogramma van Economie en Bedrijfskunde studenten van de UvA. Fair Politics was hier ook bij aanwezig. Het werd een interessant gesprek over Ploumens passie voor ontwikkelingssamenwerking, het combineren van hulp en handel en haar strijd voor eerlijke arbeidsomstandigheden in Bangladesh. - 18-02-2014

5 vragen aan... Kati Piri
Kati Piri staat als derde op de concept kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen. Als ze gekozen wordt op 22 mei zal ze vanuit haar expertise op buitenlands beleid waarschijnlijk de buitenland portefeuille op zich nemen. Hoogste tijd dus om kennis met haar te maken. - 06-02-2014

Fair Politics komt met een FairkiezingsWijzer voor de Europese Verkiezingen
Op 22 mei gaan we met z’n allen naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Met jouw stem kan je bijdragen aan coherent en fair beleid van de Europese Unie. In aanloop naar de verkiezingen gaat Fair Politics alle Europese verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse partijen analyseren om te kijken welke plannen ze hebben om beleid coherenter en eerlijker te maken in Europa. Want jij wil toch ook dat Europees beleid niet ten koste gaat van ontwikkelingslanden? - 06-02-2014

Evenement NAP 1325: de rol van vrouwen in conflictgebieden
Vrijdag 13 december organiseerde het Nederlands Actie Plan 1325 een publieksevenement “Women in warzones: security for all” over vrouwen, vrede en veiligheid. Tijdens het evenement ondertekenden minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), Politie Nederland en 12 maatschappelijke organisaties het Nationaal Actieplan 1325 (NAP 1325). Hiermee kent het NAP 1325 nu 60 ondertekenaars, waarmee het uniek is in de wereld. Goede reden dus voor een groot evenement over de rol van vrouwen in conflictsituaties en Fair Politics was hierbij aanwezig! - 09-01-2014

“Waarom wordt er niet over de historische bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking gesproken?”
Tijdens de behandeling van de begroting van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ging het, hoewel de naam ervan andere verwachtingen schept, niet zozeer over de cijfers. De Kamerleden keken vooral naar het beleid en de visie van de minister en vroegen haar om een aantal punten te heroverwegen. Dit deden ze door middel van veel vragen, 23 moties en 6 amendementen. - 20-12-2013

Fair Politics Sinterklaasactie
Sinterklaas is weer in het land. Tijd voor pepernoten, chocoladeletters en cadeautjes van de Sint. Maar ook onze Kamerleden kunnen voor Sint spelen. Zij kunnen er namelijk voor zorgen dat er eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden wordt gevoerd. Daarom heeft Fair Politics ze gisteren het Fair Politics verlanglijstje aangeboden. - 05-12-2013

Beleidscoherentie in de EU
12 november jl. was er een conferentie over beleidscoherentie in Brussel, georganiseerd door de European Network of Political foundations (ENoP), in samenwerking met onze collega’s van de FMS in Brussel. Het doel van de conferentie was om de discussie over beleidscoherentie voor ontwikkeling te verbreden, om zo de politieke wil  te vergroten. - 19-11-2013

Nog veel onduidelijkheden tijdens debat hulp-handel fonds
Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Dit fonds van 700 miljoen euro, waarin hulp en handel samenkomen, is een belangrijk onderdeel van het beleid van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Maandag 11 november ging de Tweede Kamer in debat met de minister over dit fonds. Het bleek dat er nog veel onduidelijk is voor de Kamerleden en het laatste woord over het DGGF is dan ook nog niet gesproken. - 18-11-2013

Minister Ploumen presenteert onderzoek beleidscoherentie in Ghana en Bangladesh
Naar aanleiding van een motie uit 2011 van (toenmalig) Tweede Kamerlid Arjan El Fassed (GroenLinks) heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek gedaan naar hoe Nederlands en Europees beleid in de praktijk gevolgen hebben op ontwikkelingslanden. De resultaten van deze pilotstudie zijn door minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Tweede Kamer gestuurd. - 15-11-2013

Een hete herfst?
Tot het kerstreces staan er nog verschillende onderwerpen hoog op de agenda. Zo kwam minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 30 september met de kamerbrief ‘Ondernemen voor ontwikkeling’ waarin ze het Dutch Good Growth Fund (DGGF) uitwerkt. Op 11 november zal de Kamer hierover debatteren met de minister. Dezelfde dag is ook een debat over het Budget Internationale Veiligheid gepland. Beide plannen zijn speerpunten van Ploumens beleid, dat ze in april presenteerde in haar nota ‘Wat de wereld verdient’. - 18-10-2013

Fair Politician of the Year award uitreiking!
Het komt weer dichterbij. Het evenement waar Fair Politics elk jaar weer naar toe werkt. Het hele jaar hebben wij politici op de vingers gekeken, ze bestookt met mails en al dan niet beloond met punten. Moties werden zorgvuldig bekeken en kritische Kamervragen werden nog kritischer beoordeeld. - 26-06-2013

Bram van Ojik Fair Politician of the Year
Bram van Ojik mag zich de Fair Politician of the Year 2012-2013 noemen. De Foundation Max van der Stoel (FMS) reikte hem woensdag 26 juni in Nieuwspoort deze prijs uit. Van Ojik heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. - 26-06-2013

Debat tussen minister Ploumen en Kamerleden over handelsverdragen
Tijdens het niet erg druk bezochte Algemeen Overleg over Economic Partnership Agreements (EPA’s) en vrijhandelsverdragen wordt er met name ingegaan op de al dan niet gelijkwaardige positie die ontwikkelingslanden met deze akkoorden verwerven. - 19-06-2013

Een dag in het leven van de Fair Politics stagiaire
‘Neem je paspoort mee want we gaan naar de Kamer’. Een sms’je dat ik van mijn leidinggevende kreeg vlak voordat ik op de fiets sprong voor mijn eerste stagedag. Deze dag bleek kenmerkend te zijn voor de vijf maanden die zouden volgen: hectisch, gezellig, leerzaam en vooral heel erg interessant. - 26-02-2013

Ploumen stuurt Kamerbrief over handelsakkoorden
In een brief aan de Tweede Kamer licht minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de stand van zaken toe wat betreft Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s). Ook laat zij weten wat haar plannen voor de EPA’s zijn in haar nieuwe beleid. - 26-02-2013

Oppositie kritisch op nota Ploumen
In een bewogen en fel debat over de beleidsnota van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, Lillianne Ploumen, werd er door de oppositiepartijen wederom ingegaan op het Dutch Good Growth Fund, de EPA`s, klimaatgelden en de rol van het maatschappelijk middenveld. Concrete antwoorden en heldere toelichting bleven uit, maar wel beloofde de minister zich in een aantal onderwerpen nog verder te verdiepen en op een aantal punten schriftelijk nog uit te weiden. - 26-02-2013

PvdD dient motie in over schoon drinkwater in ontwikkelingslanden
Tweede Kamerleden Esther Ouwehand en Marianne Thieme (beiden PvdD) hebben een motie ingediend die de regering verzoekt om al het kabinetsbeleid te beoordelen op de gevolgen voor water in ontwikkelingslanden. - 10-01-2013

Vooruitblik op 2013
Ook in 2013 gaat Fair Politics zich natuurlijk weer sterk maken voor eerlijker beleid voor ontwikkelingslanden. Dit gaan we doen door politici ook in het nieuwe jaar te monitoren, nieuwe case studies te lanceren en onderzoek te doen in ontwikkelingslanden. Dus volg Fair Politics ook in het nieuwe jaar via twitter en facebook voor de laatste nieuwtjes! - 20-12-2012

Conflictmineralen in Congo debat op de Afrikadag verslag
Conflictgrondstoffen in Congo  (Fair Politics, EVS) In ‘Conflictgrondstoffen in Congo’ kreeg de bomvolle zaal drie informatieve presentaties en een sfeertekening  voorgeschoteld. Onderzoek van IPIS  toont de relatie aan tussen de winning van kostbare mineralen in Oost-Congo en de roerige militaire politieke situatie (om niet te zeggen burgeroorlog) aldaar. Veel grondstoffen verdwijnen illegaal over de grens en er is sprake van mensonwaardige handelingen in en om de mijnen waarbij gedwongen arbeid en belastingontwijking niet de enige zijn. Terwijl de regio barst van de hoogwaardige grondstoffen, ontberen grote delen van de lokale bevolking een bestaansminimum. - 19-12-2012

Migration and Economy debat op de Afrikadag verslag
Report on the workshop Migration and Economy - 19-12-2012

Biofuels debat op de Afrikadag verslag
The Biofuels Debate (Fair Politics, EVS) Due to biofuels exploration in Africa, there has been a negative impact on the livelihoods of the people in Africa, in the form of: rising food prices leading to food insecurity; impact on environment (climate change); shift in politics; land grabbing; internal displaced persons (their land taken away or they sold for missal amount); and the opening up of export trade-Positive impact. Jasper van Teeffelen (EVS) gave a synopsis of what the Evert Vermeer Foundation has done in Africa, specifically in Tanzania to mitigate on the Bio fuel crisis. His work on behalf of his organization was to lobby through the government and NGOs for a balance and shift in policies to safe guard the local people in Africa and the foster good practices by the investors. - 19-12-2012

WGO Buitenlandse Handel en OS
Tijdens de bespreking van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking afgelopen maandag werd weer eens heel duidelijk hoe belangrijk de het voeren van coherent beleid is. Want het mag dan wel zo zijn de portefeuille van de nieuwe minister twee beleidsterreinen samenvoegt -die volgens de minister op deze manier beter op elkaar afgestemd kunnen worden- de werkelijke coherentie tussen deze twee terreinen moet nog blijken. - 19-12-2012

PvdA stelt vragen over het handelsakkoord van de EU met Colombia en Peru
Michiel Servaes (PvdA) stelt staatssecretaris Bleker vragen over de relatie tussen de mensenrechtensituatie en vrijhandelsverdragen. - 08-11-2012

PvdA stelt vragen over aanhoudend geweld in mijn in Zuid-Afrika
PvdA Tweede Kamerlid Frans Timmermans heeft aan Minister Rosenthal vragen gesteld over de financiering van het omstreden mijnbedrijf Lonmin door het International Finance Corporation (IFC), waaraan ook de Nederlandse overheid bijdraagt. - 08-11-2012

SP stelt vragen over woekerrentes bij de financiering van microkredieten
Jasper van Dijk (SP) stelde deze vragen aan staatssecretaris Knapen naar aanleiding van de uitzending  KRO Reporter Maximas Microkrediet. - 08-11-2012

Vacature Fair Politics stagair(e)
Fair Politics biedt 2 studenten een stageplek in Amsterdam of Brussel gedurende de periode van begin februari t/m eind juni. - 25-10-2012

01-09-2012-Standing rapporteur Schnieber-Jastram brengt PCD-rapport uit.
Op 18 september heeft de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) van het Europees Parlement ingestemd met het rapport van Europarlementariër Birgit Schnieber-Jastram over Policy Coherence for Development (PCD). - 11-10-2012

Fair Politics publiceert artikel over kabinetsformatie in Vice versa.
Afgelopen vrijdag heeft het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa een artikel gepubliceerd van Fair Politics genaamd: Coherentieagenda als brug tussen PvdA en VVD. Lees hier het volledige artikel. - 08-10-2012

Tweede Kamer neemt met overweldigende meerderheid motie aan over vrouwen
Tijdens het Algemeen Overleg over het bedrijfsleveninstrumentarium heeft de Tweede Kamer met overweldigende meerderheid de motie van Ferrier ondersteund - 16-07-2012

Knapen stuurt brief naar de Kamer over modernisering ontwikkelingsbeleid
Staatssecretaris Knapen heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op twee rapporten die zijn verschenen, om het debat over de modernisering van internationale samenwerking te onderbouwen. - 16-07-2012

Evert Vermeer Stichting roept Fair Politician of the Year uit
Zoals ieder jaar reikt de Evert Vermeer Stichting (EVS) de Fair Politician of the Year awards uit. Donderdag 28 juni om 17.00 uur wordt in Nieuwspoort bekend gemaakt wie zich de Fair Politician of the Year 2011-2012 mag noemen. Wie heeft zich het afgelopen jaar het meeste van alle Kamerleden ingezet voor eerlijke en rechtvaardige politiek ten aanzien van ontwikkelingslanden?     - 26-06-2012

Arjan El Fassed (GL) stelt vragen over illegale houtkap en landroof
Arjan El Fassed (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld aan Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken over landroof in Tanzania voor biobrandstoffen en de houtkap die wordt veroorzaakt door de productie van eerste generatie biobrandstoffen. - 21-06-2012

Arjan El Fassed stelt (GL) vragen over de FAO lichtrijnen voor landroof
Arjan El Fassed (GroenLinks) heeft vragen gesteld over de nieuwe richtlijnen die zijn aangenomen door de FAO. Deze richtlijnen verzekeren landrechten voor boeren in Afrika. - 21-06-2012

Arjan El Fassed stelt vragen over coherentie van het Nederlandse beleid
Tijdens het Algemeen Overleg over Meerjarige Strategische Plannen heeft Arjen El Fassed vragen gesteld over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. - 21-06-2012

Strijd om Fair Politician of the Year Trofee nog nooit zo spannend!
De strijd om de Fair Politician of the Year trofee loopt op zijn eind. Veel tijd om punten te pakken door middel van het indienen van moties, het stellen van Kamervragen of het bevragen van bewindsvoerders in debatten is er niet meer. Daarom moedigen we de politici aan om nog een tandje bij te schakelen om zo op 28 juni als winnaar uit de bus te komen. - 12-06-2012

EVS publiceert Coherentiehandboek over PCD in de EU
Fair Politics heeft in samenwerking met haar Europese partners uit Portugal, Estland en Tsjechië een rapport geschreven over de inzet van EU lidstaten op het gebied van Policy Coherence for Development (PCD) met als doel andere lidstaten te motiveren deze “best practices” over te nemen en lering te trekken uit de voorbeelden. - 30-05-2012

PvdA maakt zich sterk voor landrechten van mensen in ontwikkelingslanden.
De PvdA fractie heeft zich in een schriftelijk overleg van de milieuraad sterk gemaakt voor de landrechten van vrouwen en kleine boeren in ontwikkelingslanden. In deze landen wordt land vaak opgekocht door grote investeerders. - 21-05-2012

Knapen stuurt brief naar Kamer over voedselzekerheid
In de brief geeft Knapen aan de komende vijf jaar 100 miljoen euro te investeren voor de private sector om voedselzekerheid in ontwikkelingslanden te versterken. Staatssecretaris Knapen van ontwikkelingssamenwerking heeft hiervoor een overeenkomst met de International Financial Cooperation (IFC) getekend. In de brief benadrukt de regering dat de private sector de belangrijkste speler voor voedselzekerheid in ontwikkelingslanden vormt. Daarnaast creëert deze sector banen en dus koopkracht voor grote groepen mensen. Het hoofddoel van de overeenkomst is leningen te verstrekken aan boeren zodat deze kunnen professionaliseren en dus hun productie vergroten, zodat zij in de voedselvraag op nationaal niveau kunnen voorzien. Het beloofde 100 miljoen euro geldt hierbij als garantie voor deze investeringen. - 21-05-2012

PvdA stelt vragen over landgrabbing.
Jeroen de lange, PvdA woordvoerder internationale samenwerking, heeft vragen gesteld aan Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken tijdens het AO over voedselspeculatie en voedselzekerheid, over subsidies van Nederland aan bedrijven die betrokken zijn bij landgrabbing. - 05-04-2012

Vacature Fair Politics stagair(e)
De Evert Vermeer Stichting is op zoek naar een stagiair(e) voor het politieke lobbyprogramma Fair Politics - 03-04-2012

Strijd om Fair Politician of the Year Trofee nog nooit zo spannend
De strijd om de Fair Politician of the Year trofee is weer losgebarsten. Met het einde van het parlementaire jaar in zicht worden de messen geslepen. De politici hebben nog tot eind juni om zichzelf bij Fair Politics in de kijker te spelen en moties in te dienen, Kamervragen te stellen of bewindsvoerders mondeling te bevragen in debatten, om zo ervoor te zorgen dat beleid coherenter wordt. Onderwerpen als de Nederlandse grondstoffen strategie, Nederland Belastingparadijs, en kinderarbeid passeerden de revue.  - 03-04-2012

PvdA en GL stellen vragen over het dumpen van kippenvlees in Afrika
Jeroen de Lange (PvdA) en Arjen el Fassed (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan staatsecretaris Knapen over het dumpen van kippenvlees in Afrika. - 12-03-2012

SP dient motie in over voedselzekerheid
Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft in een motie aangegeven dat concurrentie door derde landen met de lokale bevolking in ontwikkelingslanden negatieve invloed heeft op de voedselzekerheid. - 24-02-2012

D66 stelt vragen over coherentie
 Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelde het Tweede Kamerlid Hachchi (D66) vragen over hoe de staatssecretaris het coherentiebeleid gaat invullen. - 24-02-2012

8-11-2011 SP en PvdA dienen motie in over visserijakkoorden met ontwikkelingslanden
In een debat over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU hebben Tweede Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Lutz Jacobi (PvdA) een motie ingediend over de visserijakkoorden die de EU met ontwikkelingslanden sluit. - 24-02-2012

El Fassed dient motie in over het berekenen van //Public Bads//
GroenLinks Kamerlid en Fair Politician of the Year van 2011 Arjan El Fassed heeft opnieuw aandacht gevraagd voor coherentie van het Nederlands beleid door een motie in te dienen tijdens het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking. In de motie vraagt hij staatssecretaris Knapen een begin te maken met het berekenen van zogenaamde public bads. - 16-01-2012

SP dient motie in over een verbod op landgrabbing
De SP heeft met een motie de aandacht gevestigd op het fenomeen land grabbing. In ontwikkelingslanden kopen bedrijven stukken landbouwgrond op die ze gebruiken voor eigen productie. Dit gaat vaak ten koste van de landrechten en bestaanszekerheid van lokale bevolking. Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) diende een motie in om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven hierbij te voorkomen. - 16-01-2012

Update Fair Politics Monitor
Na het zomerreces is de Fair Politics monitor weer van start gegaan. Ook dit politieke jaar houden we bij welke Kamerleden zich inzetten voor een meer fair en coherent Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden. De politicus die zich hiervoor het meest inzet wordt in juli beloond met de Fair Politician of the Year Award! - 22-12-2011

Nieuw bericht uit Rwanda!
Bourbon Café, Kigali hotspot for muzungu’s and Rwandans alike, is a great place to drink good coffee and eat overpriced and not so good food (the free wi-fi somewhat makes up for it, so do the speakers blasting Jody Bernal…). - 25-11-2011

Hoe coherent is het beleid van Knapen?
Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen publiceerde onlangs zijn langverwachte globaliseringsagenda. Met deze agenda zet het kabinet uiteen hoe Nederland kansen wil bieden aan ontwikkelingslanden in tijden van globalisering. Hoewel iedereen het er inmiddels over eens is dat ontwikkelingslanden met alleen hulp zich niet aan hun armoede zullen ontworstelen -deze landen hebben vooral baat bij eerlijk beleid vanuit de westerse landen dat ontwikkeling niet frustreert maar hen juist ten goede komt - lijkt Knapen toch voorzichtig te zijn in het bieden van die kansen. Eerlijk beleid betekent namelijk ook dat de Nederlandse belangen niet altijd voorop staan. - 22-11-2011

Nieuw bericht uit Rwanda!
So week 3 in Rwanda already, time is flying. My days in Kigali are long but productive, going from meeting to meeting, motortaxi to motortaxi, phone call to phone call.. - 22-11-2011

CONCORD Lanceert het tweede Spotlight-rapport over beleidscoherentie
Op 10 november werd in Brussel door de Europese NGO-federatie CONCORD het Spotlight-rapport gepresenteerd en Fair Politics was erbij! In het rapport wordt ingegaan op Policy Coherence for Development (PCD) op Europees niveau. De EU slaagt er nog steeds niet in om de verplichting uit het Verdrag van Lissabon (artikel 208) na te leven. Dit stelt dat ontwikkelingsdoelen meegewogen moeten worden  in beleid dat ontwikkelingslanden kan beïnvloeden. Daarmee ondermijnt de EU mensenrechten van inwoners van deze landen. - 21-11-2011

Blog: Jasper in Rwanda!
My shoes still glistening with tin dust, my throat still dry, I sit down on my hotel bed in central Kigali. - 15-11-2011

Fair Politics in Rwanda!
Op vrijdag 4 november is Fair Politics-medewerker Jasper van Teeffelen vertrokken naar Kigali, Rwanda om onderzoek te doen naar de opkomende grondstoffenindustrie in Rwanda. - 10-11-2011

12-10-2011 Fair Politics publiceert opiniestuk
Fair Politics heeft op Vice Versa Online een opiniestuk gepubliceerd over het belang van beleidscoherentie. Beleidscoherentie als vorm van ontwikkelingssamenwerking past goed in het huidige politieke en financiële klimaat. Door te investeren in een eerlijk beleid hier kan ontwikkelingslanden een eerlijke kans op ontwikkeling daar gegeven worden. In het wordt een oproep aan het kabinet de gedane toezegging hier serieus mee aan de slag te gaan, nu concreet invulling te geven. In het stuk worden een aantal suggesties gedaan. - 20-10-2011

Fair Politics op de Afrikadag!
Op 29 oktober organiseert de Evert Vermeer Stichting de jaarlijkse Afrikadag. Fair Politics zal hier uiteraard ook vertegenwoordigd zijn, met een aantal debatten over coherentiethema’s. Hier vind je alvast een voorproefje: - 12-10-2011

Tweede Kamer wil niet meer bezuinigen op OS budget
In reactie op de bezuinigingsplannen op ontwikkelingssamenwerking die het kabinet in de miljoenennota presenteerde, hebben GroenLinks en ChristenUnie een motie ingediend. Kamerleden Jolande Sap (GL) en Arie Slob (CU) hebben de regering verzocht zich aan de internationale OESO-richtlijnen voor Official Development Assistance (ODA) te houden, door gedurende de kabinetsperiode tenminste 0,7% van het BNP uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. - 07-10-2011

Kamervragen Dikkers over landroof in ontwikkelingslanden
Naar aanleiding van een rapport van Oxfam International over landroof in ontwikkelingslanden heeft PvdA Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers aan de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking een aantal vragen gesteld over de rol van de Nederlanse overheid hierin. - 29-09-2011

Start Fair Politics Monitor 2011-2012
De Tweede Kamerleden zijn terug van het reces en het Binnenhof is weer druk bevolkt: het nieuwe politieke jaar is begonnen! Ook in 2011-2012 houdt Fair Politics bij welke Tweede Kamerleden zich inzetten voor een rechtvaardiger Nederlands beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. - 08-09-2011

Veel aandacht voor coherentie in Kamerdebat WRR-rapport
De Kamerleden Ferrier (CDA), Dikkers (PvdA) en El Fassed (GroenLinks) betoogden in een Algemeen Overleg over het WRR-rapport 'Meer ambities, minder pretenties' tegenover staatssecretaris Knapen voor concretere aanpak van beleidscoherentie.  - 27-06-2011

Arjan El Fassed Fair Politician of the Year!
Arjan El Fassed is uitgeroepen tot Fair Politician of the Year 2010-2011. Fair Politics heeft hem donderdag 16 juni in de Tweede Kamer de Award uitgereikt. El Fassed heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. - 17-06-2011

GroenLinks dient succesvol motie in over beleidscoherentie
GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan El Fassed heeft succesvol een motie ingediend over coherentie van beleid. - 10-06-2011

PvdA roept om verduurzaming goudhandel
Naar aanleiding van een onderzoeksrapport over de goudhandel in Nigeria hebben PvdA Kamerleden Dikkers en Timmermans minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken opgeroepen zich in te zetten voor verduurzaming van de gouddelving en -handel. - 02-05-2011

Tussenstand Fair Politician of the Year 2010-2011
De race om de Fair Politician of the Year trofee barst weer los nu het einde van het parlementaire jaar in zicht komt. Verschillende Fair Politics onderwerpen passeerden het afgelopen politieke jaar de revue, waarbij vooral de Nederlandse wapenhandel de gemoederen flink bezig heeft gehouden. - 07-04-2011

Motie ingediend over coherentie ontwikkelingssamenwerking en landbouwbeleid
De partijen D66, PvdA, PvdD, ChristenUnie, SP, GroenLinks en CDA hebben gezamenlijk een motie ingediend over de gevolgen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor ontwikkelingslanden. - 28-03-2011

SP plaatst kanttekeningen bij EU handelsagenda
De SP-fractie heeft de regering schriftelijk gevraagd haar positie met betrekking tot een recente mededeling van de Europese Commissie, Handel, groei en wereldvraagstukken, duidelijk te maken. - 11-03-2011

Vacature vrijwilliger Fair Politics Lokaal
De Evert Vermeer Stichting is op zoek naar een vrijwillig(st)er voor het politieke lobbyprogramma Fair Politics Lokaal. - 03-02-2011

CDA en VVD dienen motie in over grondstoffen
Tweede Kamerleden Nicolaï (VVD) en Ormel (CDA) hebben een motie ingediend om de regering te bewegen een stabiel investeringsklimaat te bevorderen in grondstofproducerende landen met het oog op de Nederlandse grondstoffenzekerheid. - 17-01-2011

PvdA roept om jaarlijkse rapportages beleidscoherentie Europese Commissie
In een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen over de kabinetsreactie op het groenboek EU-ontwikkelingsbeleid heeft de PvdA-fractie gepleit voor verbeterde beleidscoherentie. - 13-01-2011

GroenLinks vraagt staatssecretaris om coherentie Europees landbouwbeleid
Tijdens een Algemeen Overleg over het EU landbouwbeleid na 2013 heeft GroenLinks Kamerlid El Fassed bij staatssecretaris Bleker van Landbouw aangedrongen op meer coherentie van het Europees landbouwbeleid en de gevolgen voor ontwikkelingslanden. - 13-01-2011

GroenLinks roept op tot meer beleidscoherentie
In een Algemeen Overleg over de EU-begrotingssteun met staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken heeft GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan El Fassed gepleit voor meer beleidscoherentie. - 13-01-2011

CU dient motie in over het behouden van 0.7% van bnp voor zuivere ontwikkelingshulp
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. diende het Tweede Kamerlid Voordewind (CU) een motie in over het behouden van de binnen de VN afgesproken 0,7% van bnp aan officiële ontwikkelingshulp. - 17-12-2010

D66 stelt vragen over invulling coherentie van beleid
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. stelde het Tweede Kamerlid Hachchi (D66) vragen over hoe de staatssecretaris het coherentiebeleid gaat invullen. - 17-12-2010

CU dient motie in over duurzame huismerken supermarkten in 2015
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. diende het Tweede Kamerlid Voordewind (CU) een motie in over het aanbieden van duurzame huismerkproducten in supermarkten in 2015. - 17-12-2010

CDA en PvdA dienen motie in over coherentie van beleid
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. dienden de Tweede Kamerleden Ferrier (CDA) en Dikkers (PvdA) een motie in over coherentie van beleid. - 17-12-2010

Reactie Evert Vermeer Stichting op Ontwikkelingssamenwerking Begrotingsbehandeling
Op 6 december kwamen Minister Rosenthal, Staatssecretaris Knapen en de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking (OS) bijeen om in een wetgevingsoverleg de begroting van OS te bespreken. De publieke tribune was gevuld goed gevuld, voornamelijk met mensen uit de OS sector. - 13-12-2010

GroenLinks stelt vragen over meer coherentie van ontwikkelingsbeleid EU
De leden van de Groenlinks fractie hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over het belang van meer coherentie van ontwikkelingsbeleid in de EU. - 03-11-2010

SP en GL stellen vragen over de EPA onderhandelingen
De leden van de SP en de Groenlinks fractie hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de EPA onderhandelingen. - 03-11-2010

SP en PvdA stellen vragen over EPA onderhandelingen
Tijdens het Algemeen Overleg over het handelsinstrumentarium hebben de  Tweede Kamerleden Irrgang (SP) en Dikkers (PvdA) vragen gesteld over de voortgang van de EPA onderhandelingen en de consequenties hiervan voor ontwikkelingslanden. - 11-10-2010

CDA en D66 stellen vragen over "bloedkool"
CDA Kamerlid Koopmans en D66 kamerlid Van der Ham hebben in het wekelijkse vragenuur vragen gesteld aan demissionair Minister Huizinga-Heringa over bloedkool. Aanleiding zijn beschuldigingen in de media. Energiebedrijven zouden betrokken zijn bij grove mensenrechtenschendingen door steenkool te kopen van bedrijven die worden verdacht van mensenrechtenschendingen. Ze zouden betrokken zijn bij het ombrengen van omwonenden en werknemers van de mijnen. - 23-09-2010

Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken over de Algemene Vergadering van de VN
Op 14 september 2010 begon de 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Tijdens de AVVN vindt dit jaar een topbijeenkomst over de Millenium Development Goals plaats, van 20 -22 september 2010. - 23-09-2010

26-06-2010 Fair Politics goes Portugal
Op 24 juni jl. reisde de EVS af naar Lissabon om daar een training te geven over het belang van coherentie aan Portugese NGO’s die zich met development education bezighouden. Het begrip beleidscoherentie is nog niet zo ver doorgedrongen in Portugal als in Nederland, en daarom stond het onderwerp een dag later ook in het Portugese parlement het voor het eerst in de geschiedenis op de politieke agenda. De EVS zou daar een bijdrage aan leveren.   - 12-07-2010

Presentatie impact studie Ghana en Fair Politics Awards
In januari van dit jaar reisde Sarah Hardus, beleidsmedewerker bij de EVS af naar Ghana voor een impact studie over coherentie van beleid ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. Op 29 juni werden de bevindingen van de studie in het Europees Parlement gepresenteerd. - 08-07-2010

Fair Politics goes Senegal
On May the 18th and 19th  Fair Politics was represented at a conference in Dakar, Senegal. Suzan Cornelissen, policy officer Fair Politics of the Evert Vermeer Foundation delivered a speech during the first panel discussion, concerning Policy Coherence for Development in the light of the crises. - 10-06-2010

Kabinet weigert aangenomen motie clustermunitie uit te voeren
Eind 2009 nam de Tweede Kamer een motie om alle Nederlandse financiële instellingen te verbieden in clustermunitie te investeren aan van de leden Van Dam (PvdA) en Van Velzen (SP). De regering heeft de Kamer laten weten er niets voor te voelen om de motie uit te voeren. - 11-05-2010

SP dient motie in over visserijakkoorden
Tweede Kamerleden Polderman en Irrgang (beiden SP) dienen tijdens een debat over de Landbouw- en Visserijraad een motie in over visserijakkoorden tussen de EU en ontwikkelingslanden. - 04-05-2010

PvdD stelt vragen over visserijverdragen
Tweede Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan de ministers Verburg (Landbouw) en Verhagen (Buitenlandse Zaken) over het illegaal vissen door Europa in West Afrika. - 11-03-2010

SP stelt vragen over het Europese visserijbeleid
De kamerleden Irrgang en Polderman (beiden SP) stellen vragen aan Minister Koenders over het Europese visserijbeleid. - 12-02-2010

Irrgang (SP) stelt vragen over Burundese koffiesector
De heer Irrgang (SP) heeft minister Koenders om opheldering gevraagd over de rol van de Wereldbank bij de privatisering van de Burundese koffiesector. - 05-10-2009

Motie SP over eerlijke ontwikkeling
SP Kamerlid Gesthuizen heeft een motie ingediend over eerlijke handel. - 21-08-2009

Kamerleden stellen vragen in debat over protectionisme
In een debat over protectionisme en steunmaatregelen van de G20 hebben leden van de SP, D66, Partij van de Dieren en GroenLinks vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over onder andere de afronding van de DOHA Ronde en de afschaffing van exportsubsidies. - 21-08-2009

Motie SP over Non-Trade Concerns
Eerste SP Kamerlid Van Gesthuizen heeft een motie ingediend over Non-Trade Concerns. - 21-08-2009

GL vraagt aandacht voor ontwikkelingslanden in GLB
Kamerlid Dibi van GL heeft in een debat over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (de zogenaamde health check) aandacht gevraagd voor de positie van ontwikkelingslanden in deze herziening. Er moet echter wel veel veranderen aan dat Europese landbouwbeleid. - 21-08-2009

Motie PvdD over eerlijke ontwikkeling
Eerste PvdD Kamerlid Thieme heeft een motie ingediend over eerlijke kansen voor ontwikkelingslanden. - 21-08-2009