Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Algemeen: Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Twitter

FairKiezingswijzer: PvdA en GroenLinks tonen ambitie voor een eerlijke wereld

De verkiezingsprogramma’s van de PvdA en GroenLinks zetten de toon om beleid eerlijker en rechtvaardiger te maken door de belangen van ontwikkelingslanden ook mee te wegen. Dat heeft de Foundation Max van der Stoel (FMS) vanmiddag (9 februari) bekend gemaakt in Nieuwspoort. De verkiezingsprogramma’s van VVD en PVV hebben geen boodschap aan de mondiale verantwoordelijkheid van Nederland en zijn daarmee schadelijk voor ontwikkelingslanden.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt de FMS met een eigen analyse van de verkiezingsprogramma’s. Deze FairKiezingswijzer is gebaseerd op de gedachte dat beleid vaak indruist tegen de Nederlandse ontwikkelingsdoelen. Wat we met de ene hand geven, wordt met de andere weer weggenomen. De verkiezingsprogramma’s laten zien in hoeverre partijen serieus omgaan met de belangen van ontwikkelingslanden.

Voor de FairKiezingswijzer zijn de verkiezingsprogramma’s van de 11 politieke partijen die sinds 2012 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, tegen het licht gehouden. De volgende thema’s zijn geanalyseerd: handel, klimaat, vrede en veiligheid, belastingontwijking, eerlijk werk, en migratie en ontwikkeling. Ook is getoetst of in algemene zin rekening wordt gehouden met de belangen van ontwikkelingslanden (de zogenoemde ´coherentie van beleid´). Benieuwd naar de uitgebreide analyse? De FairKiezingswijzer is te vinden op www.fairpolitics.nl/fairkiezingswijzer.

Tweede Kamerleden Michiel Servaes (PvdA), Sjoerd  Sjoerdsma (D66), Eric Smaling (SP), Linda Voortman (GroenLinks), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) waren bij de lancering aanwezig om namens hun partijen op de FairKiezingswijzer te reageren.

Arjen Berkvens, directeur FMS: ‘Na jaren van bezuinigingen op internationale samenwerking, tonen veel partijen weer de bereidheid om te investeren. Geld is echter niet het allerbelangrijkste. Het begint bij ons eigen handelen. Dat moet eerlijk zijn en ontwikkelingslanden niet belemmeren. PvdA en GroenLinks hebben dat in hun verkiezingsprogramma’s het beste begrepen.’

PvdA meest eerlijke fractie 2012-2016

Voorafgaand aan de lancering van de FairKiezingswijzer riep de FMS de ‘Meest Faire Fractie’ 2012-2016 uit. Deze award wordt uitgegeven aan de partij die zich de afgelopen vier jaar het meest heeft ingezet voor eerlijk beleid voor ontwikkelingslanden. De winnaar van de award werd  de Partij van de Arbeid (PvdA). Het is voor het eerst dat een regeringspartij zich over een gehele kabinetsperiode het meest heeft ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden.

Een hoogtepunt van de PvdA was de wet Zorgplicht Kinderarbeid die afgelopen dinsdag door de Tweede Kamer werd aangenomen. Deze wet moet er voor zorgen dat bedrijven geen producten meer mogen verkopen die met kinderarbeid vervaardigd zijn. Ook presenteerde de PvdA-fractie diverse initiatiefnota’s, waaronder een nota over het verbeteren van arbeidsomstandigheden wereldwijd en het aanscherpen van het (EU) wapenexportbeleid. Verder was de fractie één van de grondleggers van de Klimaatwet en bracht de fractie diverse keren hun plannen naar voren om nieuw beleid voortaan te testen op hun impact op ontwikkelingslanden (‘de eerlijkste wet’).

Roelof van Laar namens de PvdA-fractie: ‘De PvdA-fractie is vereerd met deze award. De afgelopen jaren hebben mijn collega’s en ik ons ingezet om de wereld stap voor stap eerlijker en mooier te maken. Door regels te maken voor een beter klimaat, voor fatsoenlijk werk wereldwijd en tegen kinderarbeid. Ons werk is nog lang niet af, ook na 15 maart zal de PvdA zich blijven inzetten voor een betere wereld.’

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en SP zijn respectievelijk de tweede en derde ‘Meest Faire Fractie’ van afgelopen kabinetsperiode.

Met de uitreiking van de’ Meest Faire Fractie’ Award komt er een einde aan de Fair Politics monitoring van deze kabinetsperiode. Fair Politics dankt alle politici voor hun inzet voor eerlijkere politiek. Speciale dank gaat uit naar de top 3. We wensen alle partijen een goede verkiezingscampagne toe  en we zien iedereen graag na de formatie weer terug, vol energie om grote stappen te zetten in het realiseren van eerlijker beleid voor ontwikkelingslanden.

Dit artikel is gepubliceerd op: 9 februari 2017. Foto: Glamcult Studio.