Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Algemeen: Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Twitter

Van Laar ziet graag meer samenwerking tussen ministeries

Het Wetgevingsoverleg voor de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, dat plaatsvond op 7 november, was goed bezocht door de verschillende fracties. Onder andere de begrotingsrapporteurs Van Veldhoven (D66) en Smaling (SP) reageerden op de begroting en Van Laar had een constructieve bijdrage door de pleiten voor meer samenwerking tussen ministeries voor het bereiken van coherent beleid.

Effectiviteit van Ontwikkelingssamenwerking

Geruime tijd werd er door de Kamerleden gediscussieerd over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Opvallend was de inbreng van  Bosma (PVV) die, overigens zonder enige onderbouwing, betoogde dat ontwikkelingssamenwerking op geen enkele manier werkt en dat Nederlands belastinggeld zo enkel wordt weggegooid. Van Veldhoven (D66) reageerde terecht  dat “er geen snipper bewijs is voor de stelling van de PVV dat ontwikkelingssamenwerking niet werkt.”

Beleidscoherentie in HGIS-nota

Vooral constructief voor ontwikkelingslanden was de vraag van Van Laar (PvdA) over hoe  de ambitie van samenwerking tussen de ministeries hoog te houden en zo coherentie van beleid te kunnen bereiken. Hij wilde graag van de Minister horen of beleidscoherentie kan worden opgenomen in de HGIS-nota, waarin de uitgaven van de verschillende departementen aan internationale samenwerking worden gebundeld. Minister Ploumen zegde toe ernaar te gaan kijken, maar “niet met een positieve grondhouding.”

Voor zijn vraag krijgt Roelof van Laar (PvdA) één punt, omdat Fair Politics samenwerking tussen de verschillende ministeries hoog in het vaandel heeft staan en graag ziet dat beleidscoherentie ook wordt opgenomen in de HGIS-nota.

Dit artikel is gepubliceerd op 10 november 2016. Foto: Roelof van Laar, 2015