Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Taxes: een einde aan belastingontwijking

Beleidsaanbevelingen

  • De Nederlandse regering moet zoals de motie-Vendrik voorschrijft het Nederlandse belastingbeleid doorlichten op,  belastingontwijking en ontduiking door multinationale ondernemingen in Nederland en de gevolgen ervan voor ontwikkelingslanden. Er is momenteel nog teveel onduidelijkheid omtrent de cijfers om echt een goed beeld te krijgen.
  • Door het gebrek aan transparantie en informatie is het onmogelijk om te controleren hoe bedrijven hun geldstromen beheren, waardoor praktijken als transfer pricing moeilijk te bestrijden zijn. De Minister van Financiën moet zich daarom bij de EU en de International Accounting Standards Board inzetten voor de invoer van country-by-country reporting.
  • De Minister van Financiën moet aandringen bij de OESO dat deze de modelconventie voor TIEAs herziet. Nederland moet ook blijven aandringen op controle op uitvoering van de TIEAs in ontwikkelingslanden en landen hierin technisch ondersteunen, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een multilaterale aanpak in plaats van het huidige bilaterale uitgangspunt zou er daarnaast voor zorgen dat ontwikkelingslanden ook zwaardere verdragen kunnen ondertekenen.
  • Nederland moet haar verdragsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden tegen het licht houden. In de toekomst moet Nederland alleen verdragen afsluiten als er sprake is van substantiële economische belangen voor beide partijen.

“Ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam”

Het citaat hierboven is niet, zoals je misschien verwacht afkomstig van een actiegroep tegen belastingontwijking, maar komt van de gemeente Amsterdam, de thuisbasis van de Nederlandse brievenbusfirma’s. Op 7 oktober 2016 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met een voorstel van de PvdA, GroenLinks, PvdD en SP om zich uit te spreken tegen belastingontwijking via brievenbusfirma’s in Amsterdam.

Nederland, doorsluisland

Nederland speelt een bijzondere rol in de wereld van belastingontwijking, namelijk die van doorsluishaven. Zo wordt, volgens de indieners van het voorstel, ongeveer 4.000 miljard euro via 20.000 Amsterdamse brievenbusmaatschappijen naar belastingparadijzen elders doorgesluisd. Naast “gewone” belastingontduiking, faciliteren deze brievenbusfirma’s ook bedenkelijke activiteiten van schimmige bedrijven zoals Almaz-Antej (de maker van de Buk-raket) en leden van de Gaddafi familie.

Amsterdam als voortrekkers

Hoewel het voorstel van de Amsterdamse gemeenteraadsleden op het eerste oog vooral een symbolische stap tegen belastingontwijking is, is het tegelijkertijd ook een belangrijk signaal aan de Tweede Kamer. Het gedogen of zelfs aanmoedigen van brievenbusfirmaconstructies wordt meestal vergoelijkt door financieel eigenbelang. Daarom is het van belang dat juist Amsterdam, de stad met de meeste brievenbusfirma’s, zich uitspreekt tegen belastingontwijking. 

Voor het gehele voorstel klik je hier.

Dit artikel is gepubliceerd op 18 november 2016. Foto: Flickr, E. Dronkert, 2012