Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Taxes: een einde aan belastingontwijking

Beleidsaanbevelingen

  • De Nederlandse regering moet zoals de motie-Vendrik voorschrijft het Nederlandse belastingbeleid doorlichten op,  belastingontwijking en ontduiking door multinationale ondernemingen in Nederland en de gevolgen ervan voor ontwikkelingslanden. Er is momenteel nog teveel onduidelijkheid omtrent de cijfers om echt een goed beeld te krijgen.
  • Door het gebrek aan transparantie en informatie is het onmogelijk om te controleren hoe bedrijven hun geldstromen beheren, waardoor praktijken als transfer pricing moeilijk te bestrijden zijn. De Minister van Financiën moet zich daarom bij de EU en de International Accounting Standards Board inzetten voor de invoer van country-by-country reporting.
  • De Minister van Financiën moet aandringen bij de OESO dat deze de modelconventie voor TIEAs herziet. Nederland moet ook blijven aandringen op controle op uitvoering van de TIEAs in ontwikkelingslanden en landen hierin technisch ondersteunen, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een multilaterale aanpak in plaats van het huidige bilaterale uitgangspunt zou er daarnaast voor zorgen dat ontwikkelingslanden ook zwaardere verdragen kunnen ondertekenen.
  • Nederland moet haar verdragsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden tegen het licht houden. In de toekomst moet Nederland alleen verdragen afsluiten als er sprake is van substantiële economische belangen voor beide partijen.

Oplossingen

Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om belastingontwijking tegen te gaan:

  • Nederland moet zich sterk maken voor ‘country-by-country reporting’ in alle sectoren, waarbij bedrijven moeten aangeven waar ze hun winsten en belastingen afdragen, om de transparantie te vergroten. Deze verplichting bestaat er tot dus ver alleen nog maar voor de hout- en grondstoffensector, maar het is van belang dat alle sectoren dit overnemen.

  • Nederland moet eisen stellen aan brievenbusbedrijven die hier actief zijn, door middel van het aanscherpen van de substance-eisen. Er moet een maximum gesteld worden aan het aantal bestuursfuncties dat een persoon kan uitoefenen, zodat het niet langer mogelijk is voor een enkele rechtspersoon voor een veelheid van bedrijven deze functie te vervullen.

  • Nederland moet de controle op deze substance-eisen aanscherpen.

  • Het is een goede stap dat het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd belastingverdragen met ontwikkelingslanden te heronderhandelen, maar hierbij is het van belang dat de verdragen voor beide partijen substantiële economische belangen brengt. De impact van antimisbruikmaatregelen in Nederlandse belastingverdragen moet hiervoor onderzocht worden.

  • Het is van belang dat Nederland blijft bijdragen aan capaciteitsopbouw van belastingautoriteiten in partnerlanden, zodat een controle op de naleving van de antimisbruikmaatregelen mogelijk is.