Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Internationale handel: een boost voor ontwikkelingslanden?

Twitter

Internationale Handel

Het debat over internationale handel en ontwikkelingslanden is er één met een lange historie en vele dimensies: is handel goed voor de economische groei, hebben de armsten in ontwikkelingslanden baat bij meer handel? Wat is de impact van ons handelsbeleid op ontwikkelingslanden?

Fair Politics is op diverse thema’s actief die onder de noemer van internationale handel vallen. Zo houden we ons bezig met de Economische Partnerschapsakkoorden tussen de EU en ACP-landen, het EU-grondstoffenbeleid, het Trips-verdrag van de Wereldhandelsorganisatie en toegangsbeleid tot medicijnen, het toekomstige handels- en investeringsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten en de Europese Visserijkakkoorden.