Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

EPA's

Economische Partnerschapsakkoorden: gelijkwaardige Partnerschappen?

Twitter

NIEUWS

Voor nieuws over de Economische Partnerschapsakkoorden, zie www.fairpolitics.eu.