Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Internationale handel: een boost voor ontwikkelingslanden?

Twitter

Lage scores verzekeraars op toegang tot medicijnen

Naar aanleiding van de lage scores van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen in de Eerlijke Geldwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer op het gebied van gezondheid, stelden op 25 november 2016 drie leden van de SP-fractie, Sharon Gesthuizen, Arnold Merkies en Eric Smaling, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën schriftelijke vragen. De Kamerleden wilde opheldering over de mate waarin Nederlandse verzekeraars zich inzetten voor toegang tot medicijnen van mensen in ontwikkelingslanden.

Eerlijke wijzer voor banken en verzekeraars

De Eerlijke Geldwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer zijn initiatieven van maatschappelijke organisaties, zoals Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. De Wijzers maken het investeringsbeleid op onderwerpen als klimaat, mensenrechten, wapens, arbeidsrechten en gezondheid van banken en verzekeraars inzichtelijk. Voor het investeringsbeleid m.b.t. gezondheid zouden banken en verzekeraars volgens deze Eerlijke Wijzers farmaceutische bedrijven moeten vragen om hun beleid ten aanzien van toegang tot medicijnen voortdurend te verbeteren. En bedrijven die slecht scoren in de Access to Medicine Index (jaarlijkse index ontwikkeld door de Access to Medicine Foundation) zouden niet voor investering in aanmerking mogen komen.

Toegang tot medicijnen in IMVO-convenant verzekeraars

De lage scores van de Nederlandse verzekeringsbranche in de Eerlijke Verzekeringswijzer waren aanleiding voor de bovengenoemde SP-leden om de Ministers te bevragen over hun inzet om verzekeraars aan te sporen hun beleid op orde te brengen. Daarnaast vinden zij dat de Ministers ervoor moeten zorgen dat de Access To Medicine Index en Foundation (die toegang tot medicijnen inventariseren) meer bekendheid en toepassing moeten krijgen onder verzekeraars. Verder bepleiten de SP-leden dat toegang tot medicijnen wordt opgenomen in het aankomende IMVO-convenant van de verzekeringssector.

Het belang van toegang tot medicijnen voor mensen in ontwikkelingslanden wordt vaak vergeten. Daarom is het goed dat Gesthuizen, Merkies en Smaling deze kwestie aankaartten. Ook waardevol is hun pleidooi voor het meenemen van toegang tot medicijnen in het IMVO-convenant van de verzekeringssector waar momenteel over wordt gesproken. Daarom ontvangen de SP-leden elk één punt voor hun schriftelijke inbreng.

 Dit artikel is gepubliceerd op: 12 december 2016. Foto: Pexels.com, 2016