Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

A choice between patents and patients

Twitter

NIEUWS

Voor nieuws over TRIPS en toegang tot medicijnen, zie www.fairpolitics.eu.