Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Ontwikkelingslanden de dupe van klimaatverandering

De Ranking

Onderwerp: Klimaat

Beleidsaanbevelingen

 • Een vergaand juridisch bindend akkoord dat alle landen verplicht tot vermindering van uitstoot is de enige oplossing om werkelijk een halt toe te roepen aan klimaatverandering en ontwikkelingslanden te compenseren.
 • Nederland moet binnen de EU onvoorwaardelijk inzetten op een vermindering van emissies van broeikasgassen met tenminste 30% in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990.
 • Nederland moet zich ervoor inzetten dat fondsen voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden nieuw en additioneel zijn ten opzichte van het ODA budget. Nederland moet daarom inzetten op alternatieve bronnen voor klimaatfinanciering. Zo moet onderzocht worden of de Financial Transaction Tax (FTT) via een Europees fonds ingezet kan worden gebruikt voor klimaatfinanciering, en moet een deel van de luchtvaart- en scheepvaartheffingen ingezet worden voor de financiering van het akkoord.
 • Nederland moet binnen de EU zich ervoor inzetten dat er vanaf 2020 $200 miljard per jaar wordt ingezet voor de financiering van klimaatverandering, in plaats van de beloofde $100 miljard die verre van toereikend is. 
 • Nederland moet zich binnen de EU ervoor inzetten dat klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden niet in de vorm van leningen wordt uitgekeerd. Daarnaast moeten publieke bronnen garant staan voor financiering, mocht deze uitblijven op basis van private investeringen. De EU moet controleren of de beloofde financieringsafspraken nageleefd gaan worden.
 • Ontwikkelingslanden moeten vrije toegang krijgen tot duurzame technologieën zodat ook zij de slag naar een groene economie kunnen maken. Ook moet de EU concrete stimulansen bieden aan Europese bedrijven en instanties om technologie overdracht naar ontwikkelingslanden te bevorderen.

Oplossingen

Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan:

 • Een vergaand juridisch bindend akkoord dat alle landen verplicht tot vermindering van uitstoot is de enige oplossing om klimaatverandering werkelijk een halt toe te roepen.
 • Nederland moet binnen de EU onvoorwaardelijk inzetten op een vermindering van emissies van broeikasgassen met ten minste 40% in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990.

 • Het is niet acceptabel dat geld voor armoedebestrijding wordt ingezet om de gevolgen van door geïndustrialiseerde landen veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan. Nederland moet daarom inzetten op alternatieve bronnen voor klimaatfinanciering. Zoveel mogelijk moet uit private middelen besteed worden, en er moet onderzocht worden of de Financial Transaction Tax (FTT) via een Europees fonds ingezet kan worden gebruikt voor klimaatfinanciering, en/of een deel van de luchtvaart- en scheepvaartheffingen ingezet kan worden voor de financiering van het akkoord.

 • Nederland moet binnen de EU zich ervoor inzetten dat er vanaf 2020 $200 miljard per jaar wordt ingezet voor de strijd tegen klimaatverandering, in plaats van de beloofde $100 miljard die verre van toereikend is.
   
 • Ontwikkelingslanden moeten vrije toegang krijgen tot duurzame technologieën zodat ook zij de slag naar een groene economie kunnen maken. Ook moet de EU concrete stimulansen bieden aan Europese bedrijven en instanties om technologie overdracht naar ontwikkelingslanden te bevorderen.

 • Nederland en de EU moeten vergroening van de economie en energievoorziening in ontwikkelingslanden ondersteunen. Dit is cruciaal voor de groei en welvaart op de lange termijn. De EU zou daarnaast de toegang tot energievoorziening van kleine boeren en andere ondernemers moeten verbeteren.

 • Nederland en de EU moeten er voor waken dat haar groene beleid vervuilende bedrijven niet naar ontwikkelingslanden jaagt, maar hen aanspoort te verduurzamen.