Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Vrede en veiligheid

De Ranking

nog geen ranking gegevens voor dit onderwerp

Onderwerp: Vrede en Veiligheid

Twitter

Oplossingen

Veiligheid en ontwikkeling zijn beiden cruciaal voor een duurzame samenleving. Nederland is ambitieus over een geïntegreerd veiligheid- en ontwikkelingsbeleid. Echter, als Nederland serieus wil inzetten op het integreren van vrede, veiligheid en ontwikkeling op de lange termijn, moeten stappen gemaakt worden:

1. De ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk en initiatieven zoals de Safer Corridor opzetten die ‘veilige’ geldovermakingen naar ontwikkelingslanden mogelijk blijven maken.

2. De ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienen erop toe te zien dat er alleen wapenexportvergunningen worden afgegeven als aan alle acht criteria van het EUGS is voldaan, inclusief het mensenrechtencriterium. Daarnaast is het cruciaal dat zij zich binnen de EU inzetten voor het gezamenlijk naleven van het EUGS door alle EU-lidstaten, bijvoorbeeld in de Europese Raad of door Europese overheden jaarlijks aan het Europees Parlement te laten rapporteren over de afgegeven wapenexportvergunningen.

3. Het is essentieel dat de ministers van Defensie; Buitenlandse Zaken; en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, geld dat bedoeld is voor ontwikkelingssamenwerking daadwerkelijk inzetten voor structurele duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, zoals afgesproken in Artikel 208 van het Verdrag van Lissabon, en deze inzet ook in de Europese Raad bepleiten.