Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De Ranking

Twitter

Ranking 2: SP

Vragen SP over ontwikkelingslanden in de strijd tegen belastingontwijking
Op 7 december 2016 ontving de staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes (VVD), schriftelijke vragen over de internationale aanpak van belastingontwijking door multinationals. De SP vroeg in het bijzonder naar de rol en vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in het realiseren van een nieuw instrument tegen belastingontwijking. - 03-02-2017 Ranking SP: 1

Lage scores verzekeraars op toegang tot medicijnen
Naar aanleiding van de lage scores van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen in de Eerlijke Geldwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer op het gebied van gezondheid, stelden op 25 november 2016 drie leden van de SP-fractie, Sharon Gesthuizen, Arnold Merkies en Eric Smaling, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën schriftelijke vragen. De Kamerleden wilde opheldering over de mate waarin Nederlandse verzekeraars zich inzetten voor toegang tot medicijnen van mensen in ontwikkelingslanden. - 12-12-2016 Ranking SP: 1

Na TTIP en CETA nu tijd voor TiSA
Tweede Kamerleden Jasper van Dijk en Arnold Merkies (beiden SP) stelden op 29 november 2016 vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën over de gevolgen van het handelsverdrag voor de dienstensector (TiSA) voor ontwikkelingslanden. Over dit ´Trade in Services Agreement´ wordt al sinds 2013 onderhandeld tussen de EU, VS en 21 andere landen. Het beoogt een wereldwijde liberalisering van de dienstensector, waaronder ook de banken- en transportsector. Het verdrag heeft, net als TTIP en CETA, mogelijk grote gevolgen voor internationale vrijhandel en arbeidsomstandigheden. - 06-12-2016 Ranking SP: 2

Begrotingsbehandeling 2016: effectiviteit en noodhulp
Vol verwachting volgde Fair Politics de begrotingsbehandeling van de commissie ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ die plaatsvond in de avonden van 9 en 10 november. Conclusie? De inbreng van de politieke partijen in het eerste termijn zijn gekoppeld aan interessante moties tijdens het tweede termijn en er was specifieke aandacht voor de VN Werelddoelen, kinderarbeid en de lager uitvallende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers. Bijzonder is de aangenomen motie om het Nederlandse ontwikkelingsbudget voor de komende jaren weer te laten groeien naar 0.7% van het BNP. - 16-11-2016 Ranking SP: 4

Wapen exportbeleid Nederland: weinig toekomstbestendig
In de late uurtjes van dinsdag 25 oktober vond het Algemeen Overleg over het Nederlandse wapenexportbeleid van 2015 plaats. De focus van het debat lag op de mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij het leveren van wapens in de Jemenitische burgeroorlog en daaraan gekoppeld  het Nederlands wapenexportbeleid.  - 11-11-2016 Ranking SP: 1

Nieuwe belastingverdragen met Kenia en Zambia
De bestaande belastingverdragen tussen Nederland en 23 ontwikkelingslanden zouden ontwikkelingslanden benadelen en belastingontwijking in de hand spelen. Daarom is minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezig met het vernieuwen van de 23 belastingverdragen. De nieuwe verdragen moeten landen in staat stellen zelf belasting te heffen en die middelen op een transparante manier om te zetten in publieke diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. De PvdA, SP en GroenLinks bevroegen de Minister over de verdragen met Kenia en Zambia. - 01-11-2016 Ranking SP: 1

SP wil opheldering over Chinese brievenbusfirma
Het nieuwsbericht ‘Nederland faciliteert omstreden bouwproject in Nicaragua’ van 17 augustus 2016 vormde de basis voor de schriftelijke vragen die Tweede Kamerleden Arnold Merkies en Eric Smaling (beiden SP) stelden aan de staatssecretaris van Financiën (Jeroen Dijsselbloem) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Lilianne Ploumen). Beide Kamerleden zijn er bezorgd over dat Nederland via haar fiscaal gunstige klimaat een bedrijf financiert dat bij de bouw van dit kanaal mensenrechten schendt. - 20-10-2016 Ranking SP: 1

Belastingplicht moet onderdeel worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op 21 juni 2016 debatteerde de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontwijking. Hoewel de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), aangaf zich sterk in te willen zetten in het tegengaan van belastingontwijking, moest het initiatief vooral uit de Kamer zelf komen.                                                                          - 17-10-2016 Ranking SP: 2

Kamerleden strijden voor eerlijke arbeid
Het debat van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over textiel en conflictmineralen van 6 juli 2016 leidde tot veel moties in de verlenging van dit algemeen overleg (VAO). Aan de orde kwamen  textielproducten die in Nederland worden verkocht, maar die soms bijdragen aan slechte praktijken in de producerende ontwikkelingslanden,  de toetsing van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) – convenanten en werd er gesproken over conflictmineralen en kinderarbeid. - 10-10-2016 Ranking SP: 1

algemene politieke beschouwingen: Ontwikkelingslanden komen er bekaaid vanaf
Traditiegetrouw presenteerde het Nederlandse kabinet op de derde dinsdag van september 2016 de plannen voor 2017. Direct na Prinsjesdag, op 20 en 21 september, debatteerde de fractieleiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de miljoenennota en de rijksbegroting tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Zorg en migratie kwamen uitgebreid aan de orde, maar er ging relatief weinig aandacht uit naar internationale samenwerking. Fair Politics, het lobbyprogramma van de FMS, maakte de balans op voor ontwikkelingslanden, en is teleurgesteld. - 04-10-2016 Ranking SP: 2

Ontwikkelingslanden vissen achter het net door Europees visserijbeleid
Tijdens het debat over de Europese Landbouw- en Visserijraad op 26 augustus 2016 bevroegen Kamerleden Van Gerven (SP) en Wassenberg (PvdD) de staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam over de Europese visserijakkoorden. Beide Tweede Kamer leden kwamen op voor ontwikkelingslanden en vroegen de Staatssecretaris de belangen van lokale vissers mee te nemen in gesprekken over Europese visserijakkoorden. - 28-09-2016 Ranking SP: 1

Smaling wil weten uit welke hoek de wind waait
Het Lake Turkana Wind Project (LTWP) in Kenia is het grootste windenergieproject van Afrika. Het project wordt onder andere gefinancierd met een subsidie van 10 miljoen euro van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eric Smaling (SP) stelde minister Ploumen schriftelijke vragen over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij het project en vooral over de gevolgen van het project voor de lokale Keniaanse bevolking. - 15-09-2016 Ranking SP: 1